Evropska komisija će razmotriti šemu koju koristi Inditeks, matična kompanija Zare, koja je tom prodavcu odeće na malo omogućila da izbegne najmanje 585 miliona evra poreza. Šema je razotkrivena u ...