Bosna i Hercegovina (BiH) je u hroničnoj krizi, nacionalizam i separatizam predstavljaju odlično orudje za manipulisanje ljudima, ali se ta država neće raspasti ako ne dodje do radikalne promene u ...