U fabrici "Zastava oružje" jutros je nastavljen štrajk sa zahtevima da se fabrika izuzme iz privatizacije, ne umanjuju plate za 10 odsto, isplati bonus i regres, a traži se i se smena direktora, kao i ...
22 May
18 May
18 May
18 May
18 May
18 May
19 May
23 May
19 May
19 May
19 May
19 May
22 May
20 May
18 May
22 May
23 May
22 May
18 May
22 May