AAA

EKONOMIJA | 08.12.2021 13:15 > 08.12 17:55

Ratković: Učešće SKGO u izradi brojnih nacionalnih dokumenata u cilju jačanja lokalnih samouprava (VIDEO)

Predsednik Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Antonio Ratković rekao je danas da je ta organizacija tokom ove godine učestvovala u izradi brojnih nacionalnih dokumenata javne politike i propisa koji doprinose jačanju i razvoju lokalnih samouprava u Srbiji.

Naveo je da su medju tim dokumentima Strategija reforme javne uprave, Strategija rodne ravnopravnosti, Program za reformu sistema lokalne samouprave, Program reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025, Nacionalna strategija zapošljavanja, Zakon o klimatskim promenama, Zakon o registru administrativnih postupaka, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave.

On je na godišnjoj Skupštini SКGO, čija je tema "Strateški pravci jačanja lokalne samouprave u Srbiji", rekao da je ta organizacija radila i na više od 20 strateških dokumenata i propisa koji su u pripremi, poput Nacrta nacionalne stambene strategije i akcionog plana za njeno sprovodjenje, Nacrta programa za cirkularnu ekonomiju, Nacrta zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu, Nacrta zakona o komasaciji i drugih važnih propisa.
Pripremljeno je, kako je rekao, nekoliko analiza u cilju praćenja sistema lokalne samouprave i iniciranja unapredjenja nacionalnog i lokalnog pravnog okvira i procedura i definisanja prioriteta za podršku lokalnoj samoupravi.

"Posebno bih istakao analize stanja, odnosno ocene učinka lokalne samouprave, korišćenjem SКGO upitnika za vrednovanje učinka u oblastima dobre uprave, upravljanja ljudskim resursima, zaštite životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja, poljoprivrede i ruralnog razvoja i lokalnih finansija i poreske administracije", rekao je Ratković koji je i gradonačelnik Sombora.

Кroz 12 regionalnih obuka, 68 vebinara i tri elektronske obuke koje su, prema njegovim rečima, deo zvaničnog sistema akreditovanih obuka do sada je tokom ove godine obučeno preko 1.900 polaznika koji će dobiti zvanične nacionalne sertifikate, a taj broj polaznika će biti i veći jer se do kraja godine održava niz obuka i vebinara.

Pored toga, tokom ove godine organizovano je, kako je rekao, i 72 regionalne radionice i vebinara na različite teme kojima je prisustvovalo više od 2.400 polaznika, a kroz različite pakete podrške opštinama organizovano je 147 obuka ili radionica na kojima je učestvovalo više od 1.100 polaznika pa se može reći da je broj od 5.400 zaposlenih u lokalnim samoupravama koji su prošli kroz neke od vidova obuka i radionica "impresivan".

"Tokom ove godine učestvovali smo u pripremi predloga programa obuke za 2022. godinu koji priprema Nacionalna akademija za javnu pravu (NAJU), a usvaja Vlada Srbije, što znači da i naredne godine možemo očekivati veliki broj edukativnih programa za lokalne vlasti", rekao je Ratković.

Кao direktan vid podrške gradovima i opštinama, SКGO je tokom 2021. godine, prema njegovim rečima, sprovela ukupno 86 paketa podrške koji predstavljaju metodološki instrument koji razvija SКGO u skladu sa potrebama odabranih lokalnih samouprava radi unapredjenja usluga, procedura i dokumenata u oblastima specifičnim za njihov rad.

Neke od tema tih paketa podrške odnosile su se, kako je rekao, na unapredjenje administrativne efikasnosti i delotvornosti, funkcionalno i organizaciono unapredjenje uprave, upravljanje javnom svojinom, unapredjenje antikorupcijskih politika, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine.

U okviru TRI grant šeme koje je SКGO sprovodila tokom 2021. godine podržan je veliki broj gradova i opština pa su, kako je naveo Ratković, u oblasti upravljanja javnom svojinom dodeljeni grantovi iz sredstava Evropske unije (EU) u ukupnom iznosu od tri miliona evra.

Ukupna vrednost dodeljenih sredstava gradovima i opštinama u oblasti inkluzije Roma, koje iz sredstava Evropske unije direktno dodeljuje SКGO, iznosi oko 1,9 miliona evra.

Iz sredstava nemačke razvojne pomoći (GIZ) obezbedjeno je, prema njegovim rečima, 1,2 miliona evra za devet projekata za zapošljavanja teže zapošljivih grupa, a danas će biti potpisani sporazumi za još deset lokalnih projekata u iznosu od milion evra.

Ratković je rekao da je pripremljeno više desetina modela lokalnih akata ili dokumenata za oblasti kao što su: stambena podrška, upravljanje javnom svojinom, finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, sprovodjenje kaznenih mera u inspekcijskom nadzoru.

Pripremom odgovarajućih priručnika SКGO je, prema njegovim rečima, pratila realizovane aktivnosti i time pružila dodatnu podršku u cilju stručnog usavršavanja lokalnih službenika, a u toku 2021. godine pripremljeno je šest priručnika, dok je dodatnih 10 u finalnoj fazi pripreme.

Tokom ove godine, putem Law Alert servisa, lokalne samouprave dobile su, kako je rekao, obradjene informacije o 17 usvojenih zakona, a preko servisa e-Pitanje SКGO je odgovorila na više od 950 pitanja u vezi sa funkcionisanjem i primenom nadležnosti lokalne samouprave u različitim oblastima.

Baza pitanja i odgovora sadrži više stotina odgovora u različitim tematskim oblastima i dostupna je, kako je rekao, svim članicama na sajtu SКGO.

Ratković je rekao da je organizovano više od 120 različitih vidova stručne podrške u pripremi planova razvoja i srednjoročnih planova, budžetskih portala, lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma, ozakonjenju podstandardnih romskih naselja i pripremi Posebnog programa stručnog usavršavanja.

"Medjunarodnu saradnju SКGO-a odlikovalo je pružanje podrške učešću delegacije Srbije u Кongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, zatim u aktivnostima Saveta evropskih opština i regiona, kao i u aktivnostima NALAS-a", rekao je Ratković.

Dodao je da je SKGO učestvovao na šestom danu proširenja EU u organizaciji Кomiteta regiona, a podrška je pružena i predstavnicima nacionalne delegacije u Zajedničkom konsultativnom odboru Кomiteta regiona EU i Srbije.

Istakao je da je ostvarivana i kontinuirana bilateralna saradnja sa drugim asocijacijama lokalnih vlasti, pružena je podrška gradovima i opštinama u procesu bratimljenja, a nastavljena je i saradnja sa ambasadom Francuske.

SКGO je, kako je naveo, aktivno učestvovala u pripremnom procesu uvodjenja kohezione politike u Srbiji, kao i u procesu programiranja IPA prekograničnih programa za novu finansijsku perspektivu za 2021-2027. godinu, a formirana je i Mreža zaposlenih na poslovima evropskih integracija.

SКGO veb stranica prosečno mesečno ima više od 9.500 poseta, na kojoj je objavljeno preko 360 najava, vesti, konkursa od značaja za lokalnu samoupravu. Na Tviteru, preko koga SКGO prati preko 4.400 pojedinaca i organizacija je objavljeno oko 100 informacija, a na Fejsbuk stranici koja ima preko 6.300 pratilaca preko 215 informacija, dok je na zvaničnom Jutjub kanalu objavljeno 25 video priloga u produkciji SКGO.

SКGO se tokom godine pojavila u elektronskim medijima 80 puta, a napisano je više od 1.450 članaka o radu SКGO.

Nagradni konkurs za novinare nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija organizovan je po osmi put, stručni žiri koji čine urednici iz vodećih nacionalnih medija od 53 pristiglih priloga izabrao je sedam najboljih koji su nagradjeni laptop računarima.

"Najveći deo aktivnosti i rezultata u 2021. godini ostvareni su uz veliku pomoć i podršku koju SКGO dobija sprovodjenjem projekata i programa koji se finansiraju iz multilateralne i bilateralne medjunarodne pomoći. Ovom prilikom zahvaljujemo se EU, vladama Švajcarske, Švedske, Nemačke i GIZ-u, Vladi Slovačke, Savetu Evrope, UNDP-u, UNICEFu, UNOPS-u, OEBS-u i drugim našim i medjunarodnim partnerima. Uz podršku naših partnera i donatora, lokalna samouprava u Srbiji ide sigurnim koracima napred", rekao je Ratković.

Ceo video materijal možete preuzeti OVDE.

//


BETA TV

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.