AAA

EKONOMIJA | 08.12.2021 20:40 > 08.12 21:16

Mogić:Program reforme lokalne samouprave polazi od gradjana i uredjuje sve pravce razvoja (VIDEO)

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Saša Mogić istakao danas je da su u fokusu Programa reforme sistema lokalnih samouprava bili gradjani i da on na sveobuhvatan način prikazuje stanje lokalnih samouprava u Srbiji.

On je na panel diskusiji "Strateški pravci jačanja lokalne samouprave u Republici Srbiji", organizovane u okviru 49. Skupštine Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), rekao da je cilj Programa efikasna i održiva lokalna samouprava.
"Program reforme sistema lokalnih samouprava je deo Strategije reforme javne uprave i to je prvi put u Srbiji da je donet strateški dokument koji uredjuje sve pravce razvoja i reforme sistema lokalne samouprave", rekao je Mogić.

On je dodao da Program ima četiri osnovna cilja i deo koji je uredjen za realizaciju programa Akcioni plan do 2023.

Prvi cilj se, kako je rekao, odnosi na položaj i odgovornost koju nosi lokalna samouprava i u okviru tog cilja planiraju se zadaci vezani za potpunu ratifikaciju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

"Značajan segment tog dela je komunikacija sa gradjanima, odnosno transparentnost i učešće gradjana u poslovima lokalne vlasti", rekao je Mogić i dodao da je jedan od zadataka i donošenje novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koji treba da "reanimira ključne alate koje gradjanima garantuje Ustav za učešće u poslovima lokalne vlasti".

On je ocenio da primedbe koje su upućene tom zakonu pravno ne stoje i da bi gradjani donošenjem ovog zakona imali alate koje u prethodnih 25 godina nisu imali.

"Drugi cilj Programa se odnosi na finansije i planirano je da se uradi analiza primene Zakona o finansiranju lokalne samouprave kako bi videli da li je potrebna promena pravnog okvira koji odredjuje finansiranje lokalnih samouprava", rekao je Mogić i dodao da je neodvojivi deo tog paketa reforma planiranja budžeta i da je u planiranju neophodan kontinuitet i kvalitet.

Mogić je objasnio da se treći cilj Programa odnosi na kapacitete jedinica lokalne samouprave, pre svega kadrovske na upravljanje ljudskim resursima i razvoj kadrovske strukture u skladu sa nadležnostima lokalne samouprave "jer je svima potrebna promena u radu, učenje novih veština da bi odgovorili aktuelnom trenutku".

On je objasnio da su prva tri cilja preduslovi za pružanje efikasnih usluga gradjanima i privredi, koji predstavljaju četvrti cilj Programa.

"Tri glavne oblasti pružanja lokalnih usluga su upravne usluge, usluge javnih službi i usluge preduzeća, pre svega komunalnih preduzeća. Tu su planirane razne aktivnosti i priprema merenja dostupnosti kvaliteta usluga u ove tri grupe", kazao je Mogić.

Generalni sekretar SKGO Djordje Staničić rekao je da ta organizacija "već niz godina insistira na Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi i supsidijarnosti kao načinu na koji treba organizovati jedno društvo.

On je istakao da u lokalnim samoupravama često postoji problem preklapanja i nejasno podeljenih nadležnosti izmedju različitih nivoa vlasti.

"Takodje nam je jako važno za naš strateški plan to što se u programu insistira na primeni dodatnog protokola o obaveznom učešću lokalne samouprave u definisanju svih poslova kada su u pitanju lokalne samouprave na nivou cele zemlje", rekao je Staničić.

On je naglasio da je jako važno ponovno oživljavanje Komisije za finansiranje lokalne samouprave koje je pokrenulo Ministarstvo finansija.

"Smisao rada Komisije je dovoljnost i predvidivost finansijskih sredstava namenjenih lokalnoj samoupravi i nešto na čemu ćemo posebno insistirati kao organizacija s obzirom na različitost naših opština u stvarnosti, a njihovu jednoobrazovnost u zakonu, insistiraćemo na medjuopštinskoj saradnji", rekao je Staničić.

On je ocenio da lokalne samouprave uspešno administriraju porez na imovinu, ali da postoji izazov oko poreza na prenos apsolutnih prava koji treba da predje u nadležnost lokalnih samouprava.

Šef odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini rekao je da je da Evropska unija lokalnu samoupravu vidi kao prvu, a nekad i jedinu tačku kojoj gradjani mogu da se obrate i gde mogu da dobiju uslugu.

"Kada postane država članica, sredstva koja se usmeravaju u Srbiji biće deset puta veća od onih koja se usmeravaju danas, a mi primećujemo čudnu situaciju, za koju mogu da kažem da smo i mi krivi jer usmeravamo mnogo sredstava u Srbiju na centralni i lokalni nivo, ne razmišljajući o ljudskim kapacitetima koji treba da apsorbuju ta sredstva", rekao je Bartolini.

On je dodao da su agencije Ujedinjenih nacija upravljale sredstvima i tako izvlačile ljudske resurse iz državne uprave, pa je mnogo sredstava koja se koriste za projekte završilo sa rezultatom da ljudi koji rade u upravi izlaze odatle da bi radili u boljim uslovima.

"Evropska unija usmerava mnogo sredstava, ali ta sredstva treba više da se koriste za stvaranje kapaciteta i znanja", rekao je Bertolini.

On je ocenio da je u poslednjih nekoliko godina Srbija postala "žrtva" silnog novca Evropske unije, a sada treba da igra vodeću ulogu i da bude protagonista sopstvene budućnosti.

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić istakao je da je jedan od glavnih izazova koje imaju lokalne samouprave stalno ulaganje u osposobljavanje kadrova za nove ingerencije, zatim infrastruktura, projektna dokumentacija i predvidivost finansija.

"Jedan izdašan prihod od strane ministarstva jesu transferi, a oni se ne menjaju već godinama, dakle mi Zakon o finansiranju lokalne samouprave ne poštujemo već godinama," rekao je Vasić.

On je dodao da je veoma važna medjuopštinske saradnje i da je još teže ingerencije koje se ustupaju u lokalnim samoupravama izvršavati na kvalitetnom nivou u nerazvijenim opštinama.


CEO VIDEO MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDE:

//

BETA TV

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.