COVID-19 u svetu

Ukupan broj zaraženih
34281864
Ukupan broj umrlih
610177