COVID-19 u svetu

Ukupan broj zaraženih
23758855
Ukupan broj umrlih
395851