COVID-19 u svetu

Ukupan broj zaraženih
31495649
Ukupan broj umrlih
565289