AAA

OMS | 19.11.2019 12:50 > 19.11 12:50

UNDP: Transparetnije finansiranje organizacija civilnog društva iz lokalnih budžeta


Predstavnici Bača, Raške, Valjeva, Niša, Vrnjačke Banje i stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), potpisali su danas u Šapcu Memorandum o saradnji, koji će služiti kao okvir za povećanje transparentnosti u finansiranju projekata civilnog sektora iz lokalnih budžeta u tim gradovima i opštinama.

Potpisivanje ovog Memoranduma deo je projekta koji je podržala Vlada Švedske, čiji je cilj da doprinese odgovornom upravljanju javnim finansijama.

Ovih pet lokanih samouprava u Srbiji su se potpisivanjem Memoranduma obavezale da će unaprediti saradnju sa organizacijama civilnog društva (OCD) u svojim gradovima i opštinama. Zajednički cilj svih potpisnika je da se unapredi kvalitet života gradjana, posebno u oblastima u kojima lokalne vlasti ne uspevaju da obezbede adekvatan odgovor na specifične potrebe određenih grupa stanovništva.

Ministarska bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prisustvovala je potpisivanju Memoranduma i naglasila da su gradovi i opštine upravo onaj društveni činilac koji najbolje može da prepozna potrebe lokalnog stanovništva i da pronadje načine kako da se ove potrebe na najbolji mogući način zadovolje.

"Iz tog razloga, jedinice lokalne samouprave bi trebalo da upotpune Agendu UN o ciljevima održivog razvoja do 2030. godine sa specifičnim merama, a sa ciljem jačanja sopstvenih kapaciteta za njeno ispunjenje, jer je učešće  jedinica lokalne samouprave neophodno za dostizanje oko 65 odsto od 169 podciljeva Agende 2030", navela je ministarka.

Stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji, Fransin Pikap istakla je da, u partnerstvu sa švedskom vladom, UNDP podržava 5 lokalnih samouprava u Srbiji da poboljšaju saradnju sa organizacijama civilnog društva i povećaju transparentnost u finansiranju projekata OCD iz lokalnih budžeta.

"Naš cilj je da poboljšamo kvalitet života gradjana, omogućavanjem novih usluga i povećanjem kvaliteta postojećih", rekla je Pikap.

Gradovi i opštine potpisnici Memoranduma o saradnji obavezali su se da će, prilikom raspisivanja konkursa za dodelu sredstava iz lokalnih budžeta, uključiti organizacije civilnog društva u definisanje teme konkursa, objaviti detaljna uputstva o načinu konkurisanja sa preciznim kriterijumima za dodelu sredstava, uključiti predstavnike/ce civilnog društva u sastav konkursne komisije, kao i da će uspostaviti jasne mehanizme za procenu efekata projekata civilnog sektora koji se finansiraju iz lokalnog budžeta. Svi ovi postupci se trenutno samo delimično sprovode u praksi u lokalnim samoupravama u Srbiji.
Uprave Bača, Niša, Raške, Valjeva i Vrnjačke Banje obavezale su se i da će projekte organizacija civilnog društva,  koji budu izabrani putem javnih konkursa, podržati sa 25 odsto do 50 odsto bespovratnih sredstava iz lokalnih budžeta, dok će preostali iznos finansirati Vlada Švedske.

Memorandum o saradnji su potpisali predsednik Opštine Bač, Borislav Antonić, pomoćnica gradonačelnika Niša, Marina Kostić, pomoćnica predsednika Opštine Raška, Danica Pavlović, zamenik gradonačelnika Valjeva, Zoran Živković, pomoćnik predsednika Opštine Vrnjačka Banja, Nenad Manojlović i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji, Fransin Pikap.

Lokalne samouprave, kao jedan od glavnih izvora finansiranja OCD, imaju važnu ulogu u uspostavljanju principa demokratije i uključivanju civilnog društva u procese donošenja odluka na lokalnom nivou. Srbija ima dobro razvijen pravni okvir kada je reč o finansiranju OCD iz  budžeta, ali kako se navodi u Izveštaju EU o napretku Srbije za 2019. godinu, još uvek nije  ostvaren dovoljan napredak u uspostavljanju pogodnog okruženja za razvoj i finansiranje OCD.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji deo je projekta "Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama" koji je podržala Vlada Švedske. Projekat, koji sprovodi UNDP u Srbiji, počeo je u junu 2019. i trajaće do septembra 2021. godine. Vrednost projekta je 569.500 dolara.

UNDP zajedno sa EU i lokalnim samoupravama u Srbiji u poslednje dve godine radi na poboljšanju saradnje izmedju lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva. Kroz dva javna poziva, već je 39 OCD-a podržano  sredstvima u iznosu od pola miliona evra, a njih 17 je uspešno sprovelo podržane projekte, od kojih je do sada imalo koristi više od 5.000 ljudi u pet gradova u Srbiji.

Ovi projekti obuhvatili su podršku ugroženim kategorijama stanovništva (osobe sa invaliditetom, stari, Romi, osobe koje žive sa HIV/AIDS-om, deca koja žive i rade na ulici), edukaciju mladih o toleranciji i prevenciji nasilja, kao i aktivnosti usmerene na zaštitu životne sredine i kulturnog nasledja, poboljšanje uslova života u ruralnim sredinama i razvoj preduzetništva.

Ovaj tekst nije proizvod Agencije Beta i ona ne odgovara za navode u njemu.

(Kraj OMS poruke)

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.