AAA

OMS | 20.06.2022 09:50 > 20.06 09:52

Rešenje je u 'zlatnoj sredini'


Mišljenja o načinu na koji bi trebalo rešavati najveće probleme sa kojima se država ili društvo suočavaju, uvek će biti polarizovana. Da bi se olakšao put ka rešenju i uvođenju promena, najbolje je pronaći „zlatnu sredinu“, smatra 80 odsto ispitanika iz Srbije, anketiranih u okviru međunarodnog istraživanja “Podsticanje uravnoteženog pristupa”, koje je sprovela američka kompanija za istraživanje javnog mnjenja Povado, a finasirala kompanija Filip Moris.

Tek četvrtina domaćih ispitanika veruje da su za društvo bez duvanskog dima dovoljni samo rigorozna regulativa i oporezivanje cigareta. Sa druge strane čak 63 odsto od 2.000 ljudi anketiranih u Srbiji slaže se da bina smanjenje štetnosti koju na društvo ima pušenje cigareta moglo da utiče upravo srednje rešenje podsticanje punoletnih pušača, koji bi inače nastavili da konzumiraju tradicionalne cigarete, da u potpunosti pređu na bezdimne alternative.
Sedam od 10 ispitanika je saglasno da vlade različitih zemalja treba da uzmu u obzir ulogu koju alternativni proizvodi mogu da imaju u procesu oslobađanja države od duvanskog dima.Čak 90 odsto smatra da bi lideri prilikom donošenja odluka koje utiču na egzistenciju značajnog dela stanovništva trebalo da slušaju i zagovaraju interese ljudi koje zastupaju. Osim toga, 88 odsto ispitanika izjavilo je da bi radije glasalo za one koji prvo sagledaju sve strane određenog problema pre nego što usvoje pristup koji smatraju da će poboljšati život običnog čoveka.

Naukom do kompromisa

Čak 88 odsto ispitanika iz Srbije veruje da odluke koje utiču na društvo i javno zdravlje uopšte treba da se zasnivaju na nauci i činjenicama. Ipak, više od polovine ispitanika veruje da se u poslednjih nekoliko godina konverzacija o nauci i najnovijim naučnim dostignućima značajno polarizovala. „Poređenja radi, od 44 hiljade ispitanika iz 22 zemlje, koliko ih je ukupno učestvovalo u istraživanju, trećina smatra da je mišljenje o novim naučnim dostignućima sve podeljenije. Ovaj podatak nam govori da Srbija, uz Bugarsku, „prednjači“ u mišljenju da se poverenje u nauku u poslednje dve godine poljuljalo“, rekao je Vilijam Stjuart (William Stewart), osnivač agencije Povado.

Put ka izbalansiranom pristupu

Važeća regulativačiji je cilj sprečavanje ljudi da počnu da puše i promovisanje prestanka pušenja, može se dopuniti merama koje bi punoletnim osobama koje bi inače nastavile da puše omogućile pristup i informacije o naučno zasnovanim alternativama. „Uključivanje koncepta smanjenja štetnosti u strategije usmerene ka smanjenju broja pušača ima potencijal da podstakne brži pad broja onih koji konzumiraju tradicionalne cigarete i može da omogući napredak u oblasti javnog zdravlja“, rekao je Gregoar Verdo (Gregoire Verdeaux) viši podpredsednik kompanije Philip Morris International za korporativne poslove, ističući je za usvajanje inovativnih pristupa i rešenja uvek potrebno partnerstvo države, industrije i potrošača.


KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.