AAA

OMS | 10.12.2015 13:30

Saradnja civilnog društva i države uslov za reformu javne uprave

Na nedavno održanom Zajedničkom konsultativnom odboru Komiteta regiona EU i lokalnih i regionalnih vlasti u RS u Briselu, zaključeno je da je Srbiji neophodna racionalna, profesionalna, transparentna i depolitizovana javna administracija. U godišnjem izveštaju Evropske komisije takođe je veliki akcenat stavljen na postizanje zacrtanih reformskih ciljeva, a posebno su izražena očekivanja u pravcu reforme javne uprave.  

Milena Lazarević, viša programska menadžerka CEP-a, istakla je značaj saradnje države sa civilnim društvom u cilju unapređenja kvaliteta javne politike. Ona naglašava da se saradnja državne administracije i civilnog društva razlikuje od sektora do sektora, a često je pod uticajem Evropske komisije.

“Ministarstva koja se bave reformom pravosuđa i unutrašnjim poslovima su se pod uticajem Evropske komisije dosta otvorila u saradnji sa civilnim društvom kada je u pitanju podrška u izradi Akcionih planova za otvaranje poglavlja sa EU. Ima slučajeva kada inicijativa dolazi iznutra, zbog razumevanja da se sa civilnim društvom može unaprediti kvalitet određene javne politike,  kao što je slučaj sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Ovo ministarstvo je u Međuministarsku projektnu grupu koja prati sprovođenje reforme javne uprave uključilo čak 6 organizacija civilnog društva, što se izdvaja  kao pozitivan primer ovakvog vida saradnje u Srbiji”, zaključuje Lazarević.

Kako bi javna uprava postala deo administrativnog prostora EU, Srbija je usvojila Strategiju reforme javne uprave, početkom 2014. godine, kao i Akcioni plan o sprovođenju Strategije 2015. godine.

Centar za evropske politike u okviru svog programskog područja “Dobra vladavina” aktivno doprinosi pripremi Srbije za članstvo u EU u ovoj oblasti. U naredne tri godine CEP će uz podršku Evropske komisije i holandske  ambasade, a u partnerstvu sa 5 organizacija sa Zapadnog Balkana i Centrom za evropske politike iz Brisela  realizovati regionalni projekat „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i medija na Zapadnom Balkanu za učešće u kreiranju i implementaciji reforme javne uprave. 

Organizacije civilnog društva prepoznate su kao značajni akteri u kreiranju javnih politika zbog čega ovaj projekat nastoji da ojača njihove nadzorne i konsultativne sposobnosti.

Kvalitetno i analitično izveštavanje medija na temu reforme javne uprave zasnovano na argumentima i dokazima ima podjednako značajnu ulogu u ovim procesima. Zbog toga se projekat kao drugoj ciljnoj grupi okreće upravo medijima.

U okviru projekta biće formirana mreža za praćenje reforme javne uprave na regionalnom nivou WeBER.


Pažnja: Ovaj tekst nije proizvod Agencije Beta i ona ne odgovara za navode u njemu. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa sadržinom ovog teksta, obratite se kontaktima navedenim u saopštenju.

(Kraj OMS poruke)

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.