AAA

OMS | 04.03.2019 12:35 > 04.03 12:35

Neto dobit Sberbanke u 2018. godini 831,7 milijardi rubalja

Neto dobit Sberbank Grupe u 2018. godini dostigla je 831,7 milijardi rubalja, što je za 11,1 odsto više u odnosu na 2017. Ovo je jedan od ključnih podataka godišnjeg finansijskog izveštaja koji je Sberbank Grupa objavila početkom marta.
 
„2018. godina bila je važna za Sberbank Grupu. Zabeležili smo rekordnu neto dobit, ostvarili prinos na kapital od preko 23 odsto i uspešno završili prvu godinu realizacije „Strategije 2020“. Povrh toga, prihvatili smo ambiciozni izazov sprovođenja tehnološke transformacije. Završili smo revidiranje svih ključnih IT inicijativa, angažovali iskusne IT stručnjake, drastično promenili proizvodni proces i integrisali svoje poslovanje sa IT-om kako bismo razvili svoju platformu.

Naučili smo da brže implementiramo promene, unapređujemo proizvode i procese, učinili da postanu praktičniji i dodatno štede vreme naših klijenata. Čeka nas još dosta posla u sferi unapređenja korisničkog iskustva, uvođenja novih usluga u okviru Sberbank platforme i razvijanju novih veština našeg tima, a sve sa ciljem izgradnje kompanije koja svoje poslovanje bazira na upravljanju podacima. Ostvarivanje strateških ciljeva daje nam samopouzdanje prilikom suočavanja sa spoljašnjim izazovima i osiguravanja održivog rasta vrednosti za akcionare.” – izjavio je Herman Gref, predsednik Izvršnog odbora i generalni direktor Sberbanke.

Prema godišnjem finansijskom izveštaju ključni rezultati Sberbank Grupe za 2018. godinu su:
Neto dobit Grupe dostigla je 831,7 milijardi rubalja, što je skok za 11,1% u odnosu na 2017. godinu
 
Zarada po akciji (EPS) iz redovnog poslovanja iznosila je 38,13 rubalja po akciji – za 15,4% više u odnosu na 2017. godinu
 
Godišnji prinos na kapital (ROE) dostigao je 23,1%, dok je godišnji prinos na aktivu Grupe (ROA) dostigao 3,2%
 
Neto prihodi od provizija i naknada porasli su za 18,1% na godišnjem nivou na 445,3 milijarde rubalja
 
Kreditni porfolio Grupe (uključuje kredite po amortizovanoj vrednosti i po fer vrednosti) povećao se za 16,5% na 21,1 triliona rubalja. Kreditni portfolio u segmentu poslovanja sa stanovništvom porastao je za 25,0%, na 6,8 triliona rubalja, dok se kreditni portfolio pravnih lica povećao za 12,9%, na 14,3 triliona rubalja.
 
 Ključni finansijski rezulati u 4. kvartalu 2018:

Neto dobit Grupe je 176,2 milijarde rubalja, što je za 2,2% više nego u četvrtom kvartalu 2017. godine, a zarada Grupe po običnoj akciji (EPS) iznosila je 8,4 rublje po akciji
 
Kvalitet kreditnog portfolija Grupe je poboljšan: udeo nivo 3 kredita (Stage 3) i kredita umanjene vrednosti (POCI) iznosio je 8,1%, što predstavlja pad od 0,3% u poređenju sa trećim kvartalom 2018. godine
 
Portfolio depozita klijenata porastao je za 5,1% na 20,9 triliona ruballja u odnosu na treći kvartal 2018, pri čemu su depoziti stanovništva porasli za 7,1%, a depoziti pravnih lica za 1,6%.
 

O Sberbank Europe Group
Sberbank Europe Grupa (Sberbank Europe AG) sa sedištem u Beču, Austrija, bankarska je grupacija u 100 procentnom vlasništvu Sberbank Rusija. Sberbank Europe Group  prisutna je na osam tržišta Centralne i Istočne Evrope (CIE): u Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Nemačkoj, Mađarskoj, Sloveniji i Srbiji. Sberbank Europe Grupa ima preko 690.000 klijenata, zapošljava 4,080 ljudi u 191 ekspozituri širom Evrope. Zaključno sa 30. junom 2018. godine ukupana aktiva Sberbank Europe iznosi 11,8 milijardi eura.  

Website: http://www.sberbank.at


O Sberbank Srbija

Sberbank Srbija je deo Sberbank Europe Grupe. Prisutna je na celoj teritoriji Srbije, sa ukupno 33 ekspoziture u 21 gradu (zaključno sa 31.12.2016. godine).

Sberbank Srbija je univerzalna banka koja pruža sve vrste usluga i proizvoda kako za fizička lica, tako i za mala, srednja i velika preduzeća. U kombinaciji sa stručnošću i usmerenošću zaposlenih na klijente, Sberbank Srbija je jedinstven partner u građenju mostova između kompanija u Srbiji, Rusiji i Zajednici nezavisnih država sa sveobuhvatnim portfolijom bankarskih usluga.

Sberbank Srbija kao prva banka u Srbiji, pristupila je u januaru mesecu 2017. godine prestižnom međunarodnom sertifikacijskom programu "Customers' Friend", potvrdivši time izrazito visok nivo kvaliteta usluge i odnos sa svojim klijentima i zaposlenima. Sberbank Srbija zasluženo nosi medalju ''Jer cenimo naše klijente''.

Zvaničan sajt: www.sberbank.rs


Ovaj tekst nije proizvod Agencije Beta i ona ne odgovara za navode u njemu.
(Kraj OMS poruke)KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.