AAA

OMS | 04.09.2017 11:15

SKGO podržava Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) smatra da je rodna ravnopravnost od suštinskog značaja za svaku demokratsku zemlju i lokalnu sredinu i naš je stav da i lokalni nivo vlasti mora da preuzme svoj deo odgovornosti za ostvarivanje ravnopravnosti. Imajući u vidu da su resursi u lokalnim sredinama ograničeni, SKGO smatra da je neophodno makar jasno i precizno definisanje nadležnosti lokalnih vlasti, ukoliko želimo da gradovi i opštine doprinesu ostvarivanju rodne ravnopravnosti.
 
Pozivamo Vladu Republike Srbije i Narodnu skupštinu da u što kraćem roku usvoje Zakon o rodnoj ravnopravnosti kojim se garantuje sloboda i ravnopravnost svih gradjana i gradjanki Srbije. Donošenjem ovog zakona, naša zemlja će se naći u grupi modernih, evropskih država, gde i pripada.
 
U proteklih nekoliko godina, SKGO je aktivno radila na pripremi lokalnih samouprava za primenu postojećeg Zakona o ravnopravnosti polova. Uočavajući njegove nedostatke i ograničenja, pružili smo punu podršku izradi novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Smatramo da je novi Zakon hitno potreban, kako bi se uklonile sve nejasnoće oko nadležnosti i uređenja lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i unapredila njihova efikasnost.
 
SKGO se godinama unazad zalaže za puno poštovanje rodne ravnopravnosti na svim nivoima. Jedan od naših ciljeva odnosi se na uvažavanje principa rodno-odgovornog budžetiranja, kao strateškog pristupa kojim se može unaprediti rodna ravnopravnost i podstaći višestruki potencijali žena i muškaraca u korist razvoja i poboljšanja kvaliteta svakodnevnog života. Kao organizacija koja se u proteklim godinama zalagala za primenu postojećeg zakonskog okvira u oblasti rodne ravnopravnosti, kao organizacija čiji su najviši organi odlučivanja usvojili dokumente poput Deklaracije o poštovanju principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i kao akter u procesu izrade Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost, izražavamo uverenje da će Zakon o rodnoj ravnopravnosti biti usvojen u kratkom roku.


Ovaj tekst nije proizvod Agencije Beta i ona ne odgovara za navode u njemu.

(Kraj OMS poruke)

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.