AAA

POSMATRACI | 05.05.2017 12:25 > 05.05 12:56

'Slučaj F dijagnoza ilustruje loš odnos države prema zaštiti podataka o ličnosti'

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je danas da slučaj "F" dijagnoza ilustruje "nedopustivo loš odnos države prema zaštiti podataka o ličnosti".

Poverenik je u saopštenju naveo da je povodom zahteva kikindske policije bolnici u tom gradu za dostavljanje podataka gradjana koji se leče na osnovu zdravstvene šifre "F", sproveo pismeni nadzor nad sprovodjenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u MUP-u i neposredni nadzor u Direkciji policije.

"U izjašnjenju koje je Poverenik zahtevao i dobio od MUP-a, navedeno je da je komandir Policijske ispostave Kikinda, zanemario odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a o istom nije obavestio neposredne starešine, niti je od njih dobio odobrenje", piše u saopštenju.

Poverenik je naveo i da je MUP potvrdio da će protiv komandira te policijske ispostave biti pokrenut disciplinski postupak kao i da slučaj predstavlja izuzetak, a da takvih aktivnosti nije bilo u drugim policijskim upravama.

"Polazeći od činjenica koje su u postupku utvrdjene, Poverenik stoji na stanovištu da je reč o problemu koji se ne može i ne sme svoditi na pitanje odgovornosti jednog 'preterano revnosnog' službenika policije, pa čak ni na odnos i odgovornost MUP-a u celosti prema problemu neovlašćene obrade podataka o ličnosti", piše u saopštenju.

Po oceni poverenika, slučaj iz Kikinde ilustruje "totalno neadekvatan odnos prema problemu zaštite podataka o ličnosti gradjana na državnom, globalnom nivou, koga već godinama karakteriše odsustvo neophodnih aktivnosti i nedonošenje adekvatne regulative".

"Na ovo su u toku postupka nadzora ukazivali i radnici MUP-a navodeći kao primer predlog Zakona o evidencijama u oblasti unutrašnjih poslova koji je uz dobru saradnju sa Poverenikom pripremljen još 2015., ali nije donet", stoji u saopštenju.

Navodeći da shodno Ustavu Srbije samo odredba zakona može predstavljati valjan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, poverenik je kazao da je od MUP-a "zahtevao, dobio i izvršio uvid" u "strogo poverljivo" Uputstvo koje je pre više od 20 godina doneo tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković i koje je označeno kao "pravni osnov" za pribavljanje ličnih podataka osoba sa "F" dijagnozom.

"Uputstvo, suprotno članovima sadašnjeg i tada važećeg Ustava, nigde nije objavljeno, a i nezavisno od toga moralo je prestati da važi sa donošenjem Zakona o policiji iz 2005. godine, budući da je sa njim u drastičnoj suprotnosti. Uputstvo inače propisuje da Dosije sektora sadrži 'Pregled duševnih bolesnika', i to njihove 'generalije, lični opis, vrstu bolesti, način ispoljavanja, gde je i koliko lečen, fotografiju", piše u saopštenju.

Poverenik je dodao da bi "za svakog odgovornog definitivno moralo biti alarmantna činjenica" to da se "pod bilo kojim okolnostima bilo koji državni organ, direktno suprotno ne samo Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, već i Zakonu o pravima pacijenata i Zakonu o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, upusti u prikupljanje ličnih podataka, pogotovo naročito osetljivih podataka pozivajući se na ovakvo Uputstvo".

"Neshvatljivo je i neodgovorno da nadležni ne vide da učestale povrede prava gradjana na zaštitu podataka o ličnosti od njih imperativno zahtevaju potpunu promenu odnosa prema ovom važnom pitanju", ocenio je poverenik.

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.Posmatraci