Nemačka policija je u Berlinu zaplenila 100 ukradenih predmeta koji su pripadali Džonu Lenonu, medju kojima su tabakera, rukom napisana partitura, tri dnevnika i dva para Lenonovih naočara s metalnim ...