Neobjavljene pesme Džimija Hendriksa, snimljene izmedju 1968. i 1970. godine, biće objavljenje sledeće godine."Ikspiriens Hendriks" (Experience Hendrix) i "Legasi rikordings" (Legacy Recordings) najavili ...