Rast proizvodnje plastike na svetskom nivou je konstantan.Podaci pokazuju da je 1950. godine proizvedeno dva miliona tona plastičnih proizvoda, da bi 2015. godine taj broj porastao na  385 miliona tona, što približno odgovara ukupnoj težini 2/3 svetske populacije.

Popularno