AAA

COVID-19 | 11.07.2020 12:30 > 11.07 12:30

Novi Pravilnik popisuje obaveze i poslodavaca i radnika za suzbijanje COVID-19

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MINRZS) donelo je nova pravila koja će morati da se poštuju na radnom mestu radi sprečavanja širenja COVID-19 koja, izmedju ostalog, podrazumevaju pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija, obezbedjivanje dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinificijenasa.

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u cilju zaštite bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i drugih lica koja se zateknu u radnoj okolini, u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, ne sadrži kaznene mere, ali se umesto toga primenjuju odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
U tom zakonu stoji obaveza postojanja Akta o proceni rizika, u kom su propisane kazne od 800.000 do 1.000.000 dinara (ako se "ne izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada".

Novi propisi stupili su danas na snagu, a poslodavci imaju rok od 30 dana da donesu sopstveni plan njihove primene.

Pravilnik propisuju preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, ali i lica koja se zateknu u radnoj okolini, kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti.

Nova pravila će se primenjivati na svim radnim mestima, kao i u radnoj okolini u kojoj se obavlja posao, izuzev tokom rada na terenu i rada od kuće.

Dodatno, obaveze imaju i sami zaposleni, od kojih se, izmedju ostalog, očekuje da sprovode sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu, kao i namenska upotreba propisanih sredstva i opreme za ličnu zaštitu na radu.

"Odgovornim ponašanjem MINRZS svojim primerom daje na značaju primeni mera prevencije, kao što su obavezno nošenje zaštitnih maski, redovno pranje ruku, držanje fizičke distance od minimum dva metra, izbegavanje okupljanja većeg broja lica u zatvorenom prostoru", navodi se u saopštenju te institucije.

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti i Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, u kojima su pobrojane sve obaveze poslodavaca i radnika, dostupni su na veb-sajtu MINRZS.

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.