AAA

DRUšTVO | 07.06.2021 13:55 > 07.06 13:55

Organizacija Praxis pozvala vlasti da omguće upis dece u matične knjige Srbije odmah po rođenju

Domaća organizacija Praxis je pozvala ministarstva Vlade Srbije da omoguće upis dece u matične knjige odmah po rođenju.

U saopštenju je objašnjeno da iako domaći propisi i međunarodne konvencije garantuju svakom detetu pravo na upis u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju, u Srbiji je ta mogućnost uskraćena deci čiji roditelji ne poseduju lične dokumente.
Zbog neadekvatnih podzakonskih akata koji regulišu prijavu rođenja i upis u matičnu knjigu rođenih, ta deca mogu i godinama da ostanu neupisana u matične knjige. Samim tim, toj deci je uskraćen ili znatno otežan pristup mnogim pravima.

Taj problem gotovo isključivo pogađa pripadnike romske nacionalne manjine, koji su i inače među socijalno najugroženijim, najmarginalizovanijim i najdiskrimisanijim građanima Srbije, ukazao je Praxis.

Da bi se taj problem konačno rešio, potrebno je da se izmene sporne odredbe podzakonskih akata. Praxis je, stoga, još jednom pozvao Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo zdravlja da izmene te propise i da tako otklone prepreke koje onemogućavaju upis u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju.

Praxis je domaća, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana 2004. godine u Beogradu, koja se bavi zaštitom ljudskih prava pružanjem pravne zaštite i zalaganjem za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima. Praxis deluje u oblasti statusnih i socioekonomskih prava, antidiskriminacije, rodne ravnopravnosti, migracija, prava deteta i reforme javne uprave, a pruža i besplatnu pravnu pomoć.

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.