AAA

DRUšTVO | 31.05.2018 13:40 > 31.05 14:27

RCC: Stambeno zbrinjavanje i dalje najveći problem za integraciju Roma u regionu (VIDEO)

Stambeno zbrinjavanje i dalje predstavlja najveći problem za integraciju Roma u regionu, čije rešavanje zahteva celovit pristup kombinovanje različitih nivoa podrške i saradnje svih aktera, rečeno je na otvaranju dvodnevne regionalne konferencije u Baru.

Konferencija pod nazivom "Celovit pristup stambenom zbrinjavanju Roma u regionu proširenja", u organizaciji akcionog tima projekta Integracija Roma 2020 (RI2020) Saveta za regionalnu saradnju (RCC), otvorio je Orhan Usein, vodja akcionog tima RCC-ovog projekta RI2020.

"Da bi se pitanje stambenog zbrinjavanja Roma rešilo na najadekvatniji način, sve regionalne ekonomije treba da traže načine da osiguraju održivo finansiranje i stambeni fond, ne samo putem novih modela finansiranja, nego i korištenjem praznih stambenih zgrada i smanjenjem dugoročnih troškova stambenog zbrinjavanja. Takodje je neophodno da se Romi kao manjinska grupa jasno uvrste u prioritete u zakonskim propisima o stambenom zbrinjavanju", rekao je Usein.

Savetnica za vladavinu prava i pretpristupni proces u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Barbara Rotovnik kazala je da je istraživanje pokazalo pokazuje da je Crna Gora suočena sa izazovima u poboljšanju socio-ekonomskog položaja marginalizovanih Roma i Egipćana, jer velika većina njih još uvijek stanuje u lošim uslovima, mnogi u izolovanim naseljima, a skoro polovina domaćinstava nije legalizovana.

"Nakon uspešnog zatvaranja kampa Konik II zahvaljujući obezbedjivanju socijalnog smeštaja, nadležni organi u Crnoj Gori trebaju se pozabaviti pitanjem stambenog zbrinjavanja domicilnih Roma i rizikom od deložacija u drugim opštinama", rekla je Rotovnik.

Leon Gjokaj, generalni direktor Direktorata za unaprijedjenje i zaštitu prava manjinskih naroda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore i nacionalni kontakt za pitanja Roma ponudio je detaljniji pregled unapredjenja uslova stanovanja za Rome i Egipćane u Crnoj Gori i napora koje je uložila Vlada Crne Gore na integraciji Roma u drugim oblastima.

Prema preliminarnim rezultatima Regionalnog istraživanje Roma UNDP-a i Svetske banke, procenat "teške materijalne deprivacije" (indeks EU kojim se meri nemogućnost da se priušte osnovne stvari za normalan život) kreće se od 83 odsto do 94 odsto medju ugroženim Romima u regionu.

RCC ističe da mnoga domaćinstva još nemaju pristup vodi iz slavine i javnom kanalizacijskom sistemu, niti se njihov otpad odvozi i da je iznenadjujući broj ugroženih romskih domaćinstava nemaju unutarnji toalet.

Cilj ovog skupa na kojem se okupilo više od 80 javnih zvaničnika sa Zapadnog Balkana i iz Turske je da se predstavnici ministarstava zaduženih za pitanja integracije Roma informišu o mogućnostima za poboljšanje uslova stanovanja za Rome, uz poseban fokus na legalizaciji i obnovi romskih naselja i socijalnom stanovanju, zauzimanjem celovitog pristupa stvaranju održivih uslova za život.

Na konferenciji će biti predstavljena komparativna analiza zakonskih propisa o legalizaciji i socijalnom stanovanju u regiji, kao i pregled praktičnih primera integralnih inicijativa za stambeno zbrinjavanje i uključivanja celovitog pristupa stambenom zbrinjavanju u IPA programe, te diskusija o mogućim daljim koracima.

Kako navodi RCC, ovaj skup je ujedno i prilika za predstavnike ekonomija iz regije proširenja, OCD, medjunarodne organizacije, donatore i ostale da razmijene iskustva u stambenom zbrinjavanju Roma i razmotre nove strategije za rješevanje ovog problema.

Očekuje se da će zaključci sa konferencije doprinijeti formulisanju regionalnog pristupa stambenom zbrinjavanju Roma i budućih programa stambenog zbrinjavanja finansiranih iz nacionalnih i donatorskih sredstava.
KOMPLETAN VIDEO MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDE

BETA TV

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.