AAA

DRUšTVO | 19.02.2018 14:30 > 19.02 14:38

DVT: Amandmani smanjuju samostalnost tužilaštva, povući predloženi tekst

Državno veće tužilaca (DVT) ocenilo je danas da radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Srbije smanjuje dostignuti nivo samostalnosti javnog tužilaštva i predložilo da se postojeći tekst povuče iz javne rasprave.

U saopštenju DVT je navelo da je neophodno formiranje radne grupe u čijem će sastavu biti i relevantni predstavnici struke, koja će sačiniti novi radni tekst izmena Ustava, uzimajući u obzir sve do sada iznete primedbe, a koji će kasnije biti osnov za kvalitetnu, suštinsku i sveobuhvatnu javnu raspravu.

DVT je naveo da predloženo rešenje po kom bi predstavnici javnog tužilaštva bili u manjini u sastavu Visokog saveta tužilaca, dovelo do toga da o svim bitnim pitanjima iz nadležnosti tog tela, kojima se jemči  samostalnost javnog tužilaštva (izbor, napredovanje, razrešenje, disciplinska odgovornost, materijalni položaj), odlučuju članovi koje bira Skupština Srbije.

Prema oceni DVT, to je u suprotnosti sa Akcionim planom za poglavlje 23 koji predvidja sastav tužilačkog saveta sa najmanje 50 odsto članova iz reda javnih tužilaca.

Takodje, sporno je rešenje prema kom disciplinski postupak i postupak razrešenja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca može pokrenuti ministar nadležan za pravosudje, što otvara prostor izvršnoj vlasti za odlučivanje o poverenju ili nepoverenju u odnosu na pojedinačne tužioce, naveo je DVT.

Veće je dodalo da su zabrinjavajuća i sledeća rešenja: mogućnost trajnog premeštanja zamenika javnog tužioca u drugo javno tužilaštvo, bez njegove saglasnosti, ukidanje krivičnopravnog i krivičnoprocesnog imuniteta javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, ukidanje samostalnosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

"Posebno zabrinjava odredba kojom se na nejasan i nedorečen način, kao novi uslov za izbor zamenika javnog tužioca u najnižim tužilaštvima, uvodi prethodno okončana posebna obuka u instituciji za obuku u pravosudju", naveo je DVT.

Dodaje se da taj predlog otvara mogućnost da se faktička nadležnost za prvi izbor zamenika javnih tužilaca, u tužilaštvima najnižeg nivoa, izmesti iz Visokog saveta tužilaca, kao samostalnog organa, na instituciju koja nema garancije nezavisnosti ni samostalnosti.

Veće smatra da radni tekst sadrži i izvesna pozitivna rešenja kao što je nadležnost  Visokog saveta tužilaca za izbor i razrešenje zamenika javnih tužilaca i javnih tužilaca, kao i ukidanje prvog izbora zamenika javnih tužilaca na trogodišnji mandat.

"Medjutim, opisana pozitivna rešenja smatramo nedovoljnim u smislu ostvarenja efekta unapredjenja vladavine prava u Republici Srbiji i sprovodjenja Akcionog plana za poglavlje 23, u delu koji se tiče nezavisnosti pravosudja od političkog uticaja", navodi se u saopštenju.

DVT je dodalo da je sačinilo detaljnu analizu sa komentarima i primedbama na predloženi radni tekst amandana i da će svoje predloge izmena Ustava izneti naknadno.

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.