AAA

DRUšTVO | 28.05.2018 11:55

Ministarstvo za rad uputilo nalog opštinama u Srbiji za zaštitu dece ulice

Ministarstvo za rad uputilo je danas nalog svim opštinama u Srbiji o preduzimanju mera i aktivnosti u organizovanju pomoći i podrške deci koja žive i rade na ulici i bave se izmedju ostalog, prosjačenjem, pranjem vetrobranskih stakala, skupljanjem sekundarnih sirovina iz kontejnera za odnošenje otpada, prodajom cveća u kasnim noćnim časovima.

Ministarstvo je u saopštenju navelo da je na osnovu periodičnih izveštaja o aktivnostima centara za socijalni rad organa starateljstva na organizovanju zaštite "dece ulice", ocenjeno da u značajnoj meri izostaje struktuirana, celovita i kontinuirana saradnja sa organima unutrašnjih poslova, lokalnim samoupravama i komunalnom policijom.
Opštinama je naloženo da u roku od 15 dana od dana dobijanja naloga organizuju sastanke sa Policijskom upravom za grad ili policijskom stanicom u lokalnoj samoupravi na teritoriji svoje nadležnosti i komunalnom policijom, ukoliko ona postoji u lokalnoj zajednici, u cilju uspostavljanja celovite i kontinuirane saradnje na otkrivanju slučajeva nasilja nad decom, zlostavljanja i zloupotrebe dece koja žive i rade na ulici, naročito kroz organizovanje zajedničkih kontinuiranih i periodičnih akcija i obilaske uobičajenih mesta na kojima se deca zlostavljaju i zloupotrebljavaju.

Naloženo je i da se u skladu sa odredbama Porodičnog zakona, u svakom otkrivenom slučaju zloupotrebe po hitnom postupku dete oduzme od roditelja, staratelja ili od lica kod koga se zateklo, da se u skladu sa izvršenim procenama stručnjaka organa starateljstva protiv roditelja, staratelja ili lica kod kojeg se dete zateklo preduzmu mere gradjanskopravne i krivičnopravne odgovornosti i da se pokrene parnični postupak za lišenje roditeljskog prava.

Ministarstvo je navelo i da je u skladu sa ranije upućenim nalogom centrima za socijalni rad organima starateljstva u Srbiji, u 115 tih ustanova socijalne zaštite formirani ili je u postupku fomiranje posebnih timova koje čine stručnjak organa starateljstva, pripadnik lokalne policijske uprave i predstavnik područnog doma zdravlja i koji će se baviti zaštitom i pružanjem pomoći "dece ulice".

Dodaje se da je do sada 20-oro dece izmešteno iz porodica i da im je obezbedjen smeštaj u hraniteljskim porodicama, da je 26-oro dece smešteno u ustanove socijalne zaštite, da je za četvoro dece planirano izdvajanje iz ugrožavajuće porodične sredine kao i da je podrška kroz pružanje usluga socijalne zaštite obezbedjena za 43 porodice sa "decom ulice".


KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.