AAA

DRUšTVO | 23.07.2018 09:30

Visoki savet sudstva traži veću zaštitu sudske nezavisnosti i primenu principa podele vlasti

Visoki savet sudstva posle razmatranja trenutne situacije u pravosudju Srbije, a posebno nacrta amandmana na Ustav Srbije o kojem se izjasnila i Venecijanska komisija, zahteva veću zaštitu sudske nezavisnosti i doslednu primenu principa podele vlasti, kao i da u potpunosti bude uključen u izradu konačnog teksta amandmana.

Visoki savet ponovio je da smatra da je bilo neophodno da se oformi radna grupa za izradu Ustavnih amandmana, u čijem sastavu bi bili predstavnici pravosudja, nauke i strukovnih udruženja, koja bi razmotrila sve primedbe i sugestije iz Mišljenja Venecijanske komisije.

Visoki savet sudstva predložio je posle sednica održanih 19. i 20. jula, da se uredi pitanje odnosa tri grane vlasti (izvršne, parlamentarne i sudske) i odredi sadržina sudske vlasti koja pripada sudovima.

Visoki savet traži da se garantuje materijalna nezavisnost sudova (sudski budžet) i sudija (plate, penzije), sloboda izražavanja i udruživanja sudija, a da se institucija za obuku u pravosudju sistemski i detaljno uredi zakonom, kao nezavisna državna institucija dostupna, pod zakonom odredjenim uslovima, svima bez diskriminacije, uz tranzicione odredbe koje se tiču sadašnjih sudijskih pomoćnika.

Takodje, traži se i da se propišu razlozi za razrešenje sudija koji će isključiti svaki neodredjeni pojam, zadrži garancija nepremestivosti sudija iz važećeg Ustava, zadrži definicija Visokog saveta sudstvaiz važećeg Ustava po kojoj je Visoki savet nezavisan i samostalan organ koji obezbedjuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija i zadrži neparan broj od 11 članova saveta.

Traži se i da se propišu odgovarajući kriterijumi za člana Visokog saveta sudstva i način izbora članova koje ne biraju sudije, tako da bude izbegnuta mogućnost da ti članovi budu povezana grupa istomišljenika pod uticajem vladajuće većine i da se odustane od rešenja "raspuštanju" Visokog saveta u slučaju da to telo ne odluči u zakonom odredjenim pitanjima iz svoje nadležnosti, u roku od 30 dana od dana kada je o tome prvi put odlučivao.

U saopštenju se traži da se izostavi ustavna formulacija iz amandmana III da u sudjenju mogu učestvovati i sudijski pomoćnici i da se briše treći stav amandmana V o nezavisnosti sudija kojim je propisano da se zakonom uredjuje način na koji se obezbedjuje da sudovi jedinstveno primenjuju zakon.

Kako kako je u preporukama naveo Visoki savet sudstva, treći stav amandmana X Vrhovni sud Srbije treba da dopuni tako da glasi: "Vrhovni sud Srbije obezbedjuje jedinstvenu primenu zakona od strane sudova".

Visoki savet sudstva traži da se njegove nadležnosti regulišu tako da zakonodavac može da ih proširi i po vrsti i po broju zaduženja/ovlašćenja, kako to omogućuje važeći Ustav i uredjuje Zakon o Visokom savetu sudstva.

Društvo sudija pozdravilo preporuke Visokog saveta sudstva

Društvo sudija Srbije pozdravilo je danas preporuke Visokog saveta sudstva (VSS) o Nacrtu amandmana na Ustav Srbije, navodeći da je VSS time postupio u skladu sa svojom ustavnom nadležnošću da bude nezavisan i samostalan kako bi obezbedjivao i garantovao nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

Društvo je u saopštenju navelo da se slaže sa preporukama VSS, ocenivši da se njima obezbedjuje očuvanje i unapredjenje dostignutog nivoa nezavisnosti sudstva i usaglašenost sa medjunarodnim pravnim tekovinama.

"Pridružujemo se apelu VSS da se uvaži jedinstveni stav struke i, pre svega, oformi radna grupa za izradu konačnog teksta Nacrta amandmana na Ustav Srbije, u čijem sastavu bi bili i predstavnici pravne nauke, pravosudja i strukovnih udruženja, kao i da se omogući istinska javna rasprava o ustavnim amandmanima u delu koji se odnosi na pravosudje u cilju jačanja nezavisnosti sudstva i vladavine prava", stoji u saopštenju.Produkcija je deo projekta "Pogledi na Ustav Srbije" koji realizuje Beta uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u ovom projektu ne izražavaju nužno stavove organa koji je dodelio sredstva.

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.