AAA

REGION | 11.06.2018 10:25 > 11.06 13:19

RCC: Gradjani imaju pravo i obavezu da budu konsultovani prilikom donošenja odluka (VIDEO)


Stručnjak za reformu javne uprave i borbu protiv korupcije u Savetu za regionalnu saradnju (RCC) Radu Cotici izjavio je danas u Beču da gradjani imaju prava, a možda čak i obavezu da učestvuju u procesu donošenja odluka.

Cotici je rekao za agenciju Beta na regionalnoj konferenciji o učešću javnosti u procesu političkog odlučivanja da odluke koje su donete na način koji uključuje i javnost uživaju više poverenja, odnosno da vlade time stiču veće poverenje svojih grajana.

Prema njegovim rečima, pokazalo se da su odluke čije je donošenje inspirisala javnost bolje prihvaćene medju gradjanima.

"Mislim da je javnost veliki potencijal koji treba da se iskoristi prilikom donošenja novih zakona i regulativa", rekao je Cotici, dodajući da je dobro da se oni konsultuju prilikom pripremanja novih odluka.

Upitan kako animirati gradjane da se uključe u proces donošenja odluka, Cotici je naveo da je upravo to najteže pitanje koje još čeka odgovor.

"Nedavno istraživanje javnog mnjenja o učešću gradjana u donošenju odluka pokazalo je da trećina gradjana uopšte nije zainteresovana za taj proces, a polovina se jednostavno ne uključuje. Okupili smo se ovde da vidimo šta možemo da uradimo, kao i šta vlade mogu da urade da bi doprli do srca i uma gradjana", rekao je on.

Naveo je da bi rešenje moglo da bude javna kampanja i bolje informisanje gradjana o tome da oni imaju pravo, ali i obavezu da budu konsultovani u tom procesu.
Predstavnica Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) Zorana Gajić izjavila je da je uključivanje javnosti u proces donošenja politika i zakonodavni proces jedan od najsnažnijih alata za demokratizaciju političkog odlučivanja.

Gajić je rekla za agenciju Beta na regionalnoj konferenciji o učešću javnosti u procesu političkog odlučivanja da je ključno da se u taj proces uključe gradjani, ali i akademska zajednica, biznis i poslovne asocijacije, kao i organizacije civilnog društva.

Prema njenim rečima, učešće javnosti obezbedjuje da kvalitet politika i zakona olakša njihovu primenu.

"Zemlje Zapadnog Balkana su u toku procesa evropskih integracija. Taj proces zahteva vrlo dinamičnu zakonodavnu aktivnost. U zemljama regiona donosi se veliki broj propisa, izmedju 100 i 300 zakona godišnje. U takvoj situaciji vrlo je teško obezbediti da javnost bude uključena u donošenje svih propisa", navela je ona.

Gajić je dodala da vlade zemalja Zapadnog Balkana često odlučuju da se odredjeni propisi donose po hitnoj proceduri, što znači da u tom slučaju javne konsultacije nisu obavezne.

Odgovarajući na pitanje kako animirati gradjane da se uključe u taj proces, ona je ocenila da je važno da se gradjanima omogući da na moderne, ali i tradicionalne načine učestvuju u političkom odlučivanju.

"S jedne strane potrebno je omogućiti javnosti da učestvuje u donošenju odluka putem interneta, odnosno onlajn konsultacije. Dok se s druge strane moraju koristiti tradicionalni metodi, okrugli stolovi, konferencije, različite vrste sastanaka na kojima predstavnici civilnog društva, biznis asocijacija ili akademske zajednice mogu da razmene svoja mišljenja s donosiocima propisa i politika", kazala je Gajić.
Zamenik direktora Centra za istraživanje javne uprave Austrije (KDZ) Tomas Prorok izjavio je danas u Beču da je transparentnost ključ za uključivanje javnosti u proces donošenja odluka.

Prorok je rekao za agenciju Beta na regionalnoj konferenciji o učešću javnosti u procesu političkog odlučivanja da bez gradjana nema dobrih odluka.

"Ako želite da imate dobre odluke, morate da uključite one koji pate od tih odluka". Morate da izgradite poverenje, a to je problem u svim evropskim zemljama", kazao je on.

Kako je naveo, uključivanjem gradjana u proces političkog odlučivanja povećava se poverenje u odluke, politiku, političare i javnu administraciju.

Prorok je rekao da su izazovi s kojima se suočavaju gradjani Zapadnog Balkana slični problemima koji postoje i u zemljama Evropske unije (EU).

"Glavni izazov je da se pokaže administraciji i političarima da je učešće gradjana u političkom odlučivanju dodatna vrednost", rekao je on i dodao da političari moraju da shvate da učešće javnosti u donošenju odluka "ne boli".

Prema njegovim rečima, ključ za veće učešče gradjana u političkom odlučivanju jesu transparentnost i informisanost.

"Javna administracija i političari moraju da povećaju transparentnost. Moraju da pozovu gradjane i kompanije da doprinesu. Da bi se to postiglo morate da budete transparentni, da objavljujete podatke, informacije i istraživanja... Morate da objavite podatke o budžetu i interne dokumente", kazao je on

Konferenciju su organizovali Savet za regionalnu saradnju (RCC), zajedno sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA) i Centrom za istraživanje javne uprave (KDZ) Austrije u nastojanju da se podigne svest o regionalnim standardima u oblasti učešća javnosti u procesima kreiranja politika na Zapadnom Balkanu.

KOMPLETAN VIDEO MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDE

BETA TV

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.