AAA

POLITIKA | 14.03.2018 12:00

Savet za borbu protiv korupcije traži povlačenje predloženih izmena Ustava u delu pravosudja

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije danas je saopštio da preporučuje da se radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Srbije povuče iz dalje javne rasprave jer nije dat od relevantnih aktera reforme pravosudja.

Ocena Saveta je da treba da se, u skladu sa evropskim standardima o nezavisnosti sudija i samostalnosti tužilaca, sprovede novi postupak izrade Radnog teksta amandmana na Ustav u kome će učestvovati sve institucije uključene u reformu pravosudja, predvidjene Nacionalnom strategijom reforme pravosudja.

U izveštaju Saveta o ustavnim amandmanima u delu pravosudja, koji je dostavljen Vladi Srbije, navodi se da je Radna grupa koju je imenovala Komisija za sprovodjenje Strategije izradila i predstavila analizu okvira ustavnih promena, ali je Ministarstvo pravde započelo svoj rad na izradi teksta amandmana potpuno ignorišući analizu Radne grupe.
"Ministarstvo pravde je još u vreme izrade Strategije od 2013. godine i kasnije na sastancima na kojima su vršene konsultacije za izmenu Ustava u 2017. i 2018. godini jasno iskazalo stav da se protivi nezavisnosti sudova i samostalnosti tužilaca po standardima koji važe u Evropskoj Uniji", ukazao je Savet u saopštenju.

Dodaje se da je Savet imao primedbe na amandmane koji se odnose na sastav Visokog saveta sudstva i to na izbor pet članova "istaknutih pravnika", zatim na predlog da se predsednik Visokog saveta sudstva bira medju članovima saveta koji nisu sudije, na "zlatni glas" koji se daje predsedniku Visokog saveta sudstva, na predlog da se omogući premeštaj sudija u drugi sud ako o tome odluku donese Visoki savet sudstva i ako se radi o preuredjenju sudskog sistema.

Saveta za borbu protiv koripcije ima zamerke i na predlog da ministar pravde može pokrenuti disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija, zatim na predlog da se izbor sudija i tužilaca izmešta u Pravodusnu akademiju i omogućava se da se jedna obrazovna ustanova reguliše Ustavom.

"U pogledu javnog tužilaštva primedbe se odnose na to što se zadržava rešenje da je tužilaštvo samo samostalni organ bez garancija nezavisnosti u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast", naveo je Savet i istakao da je osim primedbi na radni tekst amandman imao primedbe i na nove uvedene termine kao što su "istaknuti pravnici", "inkluzivnost", "autokratsko upravljanje", "korporatizacija", "opravdana kontrola kvaliteta i nepristrasnosti pravde", jer smatra da se ne mogu primeniti na pravosudje.

Ministarstvo pravde Srbije je na svojoj internet stranici objavilo sve komentare koji su tokom drugog kruga javne rasprave dostavljeni na Radni tekst izmena Ustava Srbije u oblasti pravosudja.

Stigla su 34 komentara organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, državnih organa, profesora, advokata, kao i gradjana.

Kako je najavilo Ministarstvo pravde, nakon usaglašavanja Radnog teksta ustavnih amandmana biće sačinjen Nacrt koji će biti prosledjen Venecijanskoj komisiji, bez čijeg pozitivnog mišljenja se neće ići u dalju proceduru usvajanja.KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.