AAA

POLITIKA | 24.07.2018 12:05 > 24.07 12:59

Usvojen Zakon: Svi su donori organa, ukoliko se usmeno ili pismeno ne usprotive

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o presadjivanju organa, koji predvidja da su svi gradjani potencijalni donori organa, osim ukoliko se tome izričito ne usprotive obraćajući se Upravi za biomedicine.

Odredbe Zakona nalažu da gradjani koji ne žele da budu donori organa tokom života moraju pismeno ili usmeno da se izjasne o tome obraćajući se Upravi za biomedicinu, koja će biti osnovan u Beogradu, kao organ koji će biti u sastavu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, za obavljanje stručnih poslova državne uprave i poslove inspekcijskog nadzora u oblasti presadjivanja.

Prema zakonskim odredbama, ljudski organi sa umrlog mogu se uzeti radi presadjivanja ako se punoletan poslovno sposoban davalac pre smrti tome nije usmeno ili u pismenom obliku usprotivio, odnosno ako se tome u trenutku smrti nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog.

Takodje, ako umrla osoba nema srodnike ljudski organi se mogu uzeti samo ako se tome, u trenutku smrti, nije usprotivio pobočni srodnik zaključno sa drugim stepenom srodstva.

Odredbe zakona nalažu da je uzimanje organa od umrlog maloletnika, koji je bio pod roditeljskim staranjem, dozvoljeno samo uz pismeni pristanak oba roditelja, odnosno jednog ako je drugi umro ili je nepoznat, dok je uzimanje organa od umrlog maloletnika bez roditeljskog staranja dozvoljeno samo uz saglasnost etičkog odbora zdravstvene ustanove, koji se obrazuje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje zdravstvena zaštita.

Uzimanje organa od umrle punoletne osobe kojoj je tokom života na osnovu odluke nadležnog organa delimično ili potpuno oduzeta poslovna sposobnost dozvoljeno je samo na osnovu saglasnosti etičkog odbora zdravstvene ustanove, dok se od umrlih koji nisu državljani Srbije organi mogu uzimati samo na osnovu pismenog pristanka supružnika, vanbračnog partnera, roditelja, punoletnog brata ili sestre ili punoletnog deteta umrlog.

Odredbama zakona propisano je formiranje republičke liste čekanja za primaoce ljudskih organa, koji će se na nju upisivati bez diskriminacije i pod jednakim uslovima za svaku osobu za koju je postavljena indikacija za presadjivanje organa, odnosno ako je medicinski opravdana.

KOMENTARI

Broj komentara : 1

Aleksandar24/07/2018 15:56

Da li je moguće da nema komentara? Pa šta je ovo ljudi? Gde to mi živimo?

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.