AAA

SVET | 08.11.2018 12:50

OEBS: Američki izbori bili visoko konkurentni, ali pravo glasa nije garantovano


 Ovonedeljeni poslanički izbori u SAD su bili "visoko konkurentni, ali pravo glasa nije garantovano svima", ukazali su u saopštenju posmatrači Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), nabrajajući niz nedostataka na koje su i ranije ukazivali, ali nisu otklonjeni.

Međunarodni posmatrači Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Parlamentarne skupštine OEBS-a (OSCE PA) su u noćašnjem saopštenju iz Vašingtona konstatovali da su kandidati za poslanike mogli slobodno da vode kampanju, a mediji su predstavili širok spektar informacija i stavova, omogućavajući biračima da budu informisani kada biraju medju njima.
Međutim, retorika je tokom kampanje "često bila intenzivno negativna, a ponekad i netolerantna, uključujući i društvene mreže".

Uz to, "osnovno pravo glasa bilo je mestimično narušeno uskraćivanjem pojedinih grupa i nedostatkom njihovog punog predstavljanja u Kongresu SAD".

Pravila o finansiranju predizborne kampanje u SAD "ne garantuju punu transparentnost", rekli su posmatrači.

Iako se izborima u velikoj meri upravljalo na profesionalan način, a glasači su se odazvali u velikom broju, "odluke o važnim aspektima izbornog procesa često su bile politizovane".

Džordž Sereteli, specijalni koordinator i vođa kratkoročne posmatračke misije OEBS-a je rekao da, iako se "tokom kampanje često čula retorika podele, izbori su bili organizovani profesionalno".

Uz ocenu da su u predizbornoj kampanji kojom su dominirale dve glavne stranke, "ukupno gledano poštovane osnovne slobode", posmatrači OEBS su primetili "nekoliko izjava sa ksenofobičnim i antisemitskim konotacijama", i da je bilo "onlajn dezinformacija iz domaćih i inostranih izvora, i pitanja o transparentnosti oglašavanja onlajn".

Pravni okvir i sprovodjenje izbora su u SAD pravno i proceduralno složeni i raznovrsni, jer "postoji svega nekoliko opštedržavnih proceduralnih standarda", te se sve ostalo reguliše na nivou saveznih država, a čak i na nižem, "pod-državnom nivou".

Neke savezne države SAD su tako izmenile zakone da bi olakšale registraciju birača, rano glasanje i pravo glasa bivših zatvorenika, "delimično se odazivajući na ranije preporuke ODIHR-a".

Međutim, piše dalje, "ostaju osnovni nedostaci, posebno u pogledu uskraćivanja pojedinih grupa građana iz različitih razloga", navode posmatrači i konstatuju "izostanak dogovora u Kongresu SAD o ažuriranju ključnog aspekta Zakona o glasačkim pravima iz 1965. godine... radi efikasne zaštite od diskriminacije na rasnoj ili jezičkoj osnovi".

Uprkos razradjenom sistemu registracije birača, uključujući i onlajn i automatsku registraciju, procenjeno je da za ove izbore nije bilo registrovano 50 miliona građana koji su formalno bili kvalifikovani da glasaju što je više od 20 odsto od ukupno 235 miliona potencijalnih glasača.

"Identifikacija birača je tema koja izaziva političke podele, a u nekim saveznim državama pravila mogu biti prepreka, posebno za birače s niskim primanjima, za rasne i jezičke manjine, i za Američke starosedeoce", piše u saopštenju.

Iako su izbori "dobro sprovedeni", posmatrači su utvrdili da "raznovrsna priroda američkog sistema znači da nema jedinstvene slike" o tome, rekla je Izabel Santos, šefica delegacije PA OEBS-a.

Ona je ukazala da je "i dalje od ključnog značaja za Sjedinjene Države da posvete mnogo više pažnje i ulaganja u demokratiju da bi prevazišle te dugotrajne izazove i rešile nove, kakav je efikasno obezbedjivanje izborne infrastrukture".

"Medijski pejsaž" u SAD je "pluralističan i živahan, pružajući biračima širok spektar mogućnosti da se informišu, ali je sve više polarizovan", piše u saopštenju.

U SAD postoji "ograničena regulativa i svega nekoliko pravila za medijske emitere tokom izbora", te su "verbalni napadi visokih zvaničnika na novinare i medije izazvali zabrinutost za njihovu sigurnosti i potkopali suštinsku ulogu medija u demokratskom društvu", rekla je Tana de Zulueta, šefica Ograničene misije ODIHR za posmatranje izbora.

U izveštaju se konstatuje "rasprostranjena zabrinutost zbog toga što je izmena prostora izbornih okruga često stranački proces, što rezultira nekonkurentnim izbornim takmičenjem", te na ovim izborima u 42 slučaja nadmetanja za poslaničko mesto u Predstavničkom domu Kongresa SAD, mesni rivali i demokrate i republikanci, "nisu ni imali rivala".

Nekoliko društvenih pokreta, piše OEBS, pokrenulo je pitanja koja se tiču prava žena koje su i dalje nedovoljno zastupljene u Kongresu SAD, iako je "broj žena koje su kandididovane bio rekordan, kao i broj žena koje su izabrane" za poslanice.

Porastao je i broj kandidata iz "istorijski nedovoljno predstavljenih grupa, uključujući osobe sa invaliditetom, Američke starosedeoce i otvoreno deklarisane LGBT osobe".

Pravila finansiranja predizborne kampanje primenjuju se na saveznom nivou, s nekoliko ograničenja za donacije i bez ograničenja troškova, piše u saopštenju OEBS, ali "neke neprofitne organizacije nisu obavezne da obelodane svoje izveštaje što potkopava inače transparentan sistem".

Mada je obimna upotreba "nove tehnologije za glasanje" (NVT) koja "znatno varira širom SAD", uz mnogobrojne "robusne inicijative" za zaštitu od "sajber-pretnji... postoji opšti trend za povratak na glasanje na papiru", naveo je OEBS.

U 15 od ukupno 50 saveznih država SAD su korišćene mašine za glasanje bez potvrde glasa na papiru, a pet država se isključivo oslanja na takve mašine.

Iako je savezna Komisija za pomoć pri izborima isplatila 380 miliona dolara koje je Kongres SAD dodelio za zamenu zastarelih mašine za glasanje, za ojačavanje kompjuterske i mrežne infrastrukture i povećanje "sajber sigurnosti", "potrebna su veća ulaganja da bi se zamenila stara oprema za glasanje i održala bezbednost", procenio je OEBS.

U saopštenju se pozdravljaju "napori u skladu s prethodnim preporukama ODIHR-a za jačanje poverenja javnosti u tačnost izbornih rezultata, uključujući i sertifikaciju (opreme za) nove tehnologije za glasanje i post-izborne revizije" rezultata glasanja.

Savezne države SAD pojedinačno regulišu posmatranje izbora, pri čemu je 12 (od 50) uvelo ograničenja za međunarodne posmatrače na dan glasanja.

OEBS prenosi da su "službe i agencije federalne vlade podržavale i omogućavale rad međunarodnih posmatrača, ali su političke i izborne vlasti u nekoliko država odbile i da se sretnu s posmatračima ODIHR-a, a u jednoj državi su potpuno sprečili posmatranje".

"Takva ograničenja nisu u skladu sa obavezama koje su Sjedinjene Države preuzele prema OEBS-u", piše na kraju saopštenja međunarodnih posmatrača Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Parlamentarne skupštine OEBS-a (OSCE PA).

Na interentu: http://www.osce.org/odihr/elections/402383

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.