VESTIUSLIKAMA | 20.07.2022 15:25 > 20.07 16:17

U slikama: Mešani uzgoj pirinča i ribe u istočnokineskom Džeđangu

 • Uslikani iz vazduha, seljani u tradicionalnoj nošnji proslavljaju početak oranja i puštanja riblje mlađi u pirinčana polja na opštini Siaodžušan okruga Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, 11. jula 2020. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Su Ju)
 • Uslikani iz vazduha, seljani u tradicionalnoj nošnji proslavljaju početak oranja i puštanja riblje mlađi u pirinčana polja na opštini Siaodžušan okruga Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, 11. jula 2020. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Su Ju)
 • Uslikani iz vazduha, zemljoradnici nose kofe pune riblje mlađi da bi ih pustili u pirinčana polja na opštini Siaodžušan okruga Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, 11. jula 2020. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Su Ju)
 • Uslikana iz vazduha 18. jula 2022. godine, ova fotografija prikazuje zaštićeno područje mešovitog uzgoja ribe i pirinča u okrugu Čingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Huang Songdži)
 • Riba uhvaćena i uslikana 19. jula 2022. godine u zaštićenog području za mešoviti uzgoj ribe i pirinča u okrugu Čingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua//Huang Songdži)
 • Posetioci muzeja posvećenog mešovitom uzgoju ribe i pirinča u okrugu Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, uslikani 18. jula 2022. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua//Huang Songdži)
 • Fotografija uslikana 18. jula 2022. godine prikazuje ribu kako pliva u zaštićenom području mešovitog uzgoja ribe i pirinča u okrugu Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua//Huang Songdži)
 • Zemljoradnik pušta ribu u pirinčano polje u zaštićenom području mešovitog uzgoja ribe i pirinča u okrugu Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, 19. jula 2022. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua//Huang Songdži)
 • Zemljoradnik hrani ribu na opštini Siaodžušan okruga Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, 25. jula 2019. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Su Ju)
 • Ljudi u poseti zaštićenom području mešovitog uzgoja ribe i pirinča u okrugu Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, 18. jula 2022. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Huang Songdži)
 • Zaštićeno područje mešovitog uzgoja ribe i pirinča u okrugu Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, uslikano 18. jula 2022. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Huang Songdži)
 • Zemljoradnik hvata ribu u zaštićenom području mešovitog uzgoja ribe i pirinča u okrugu Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, 19. jula 2022. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Huang Songdži)
 • Riba pliva pirinčanim poljem na opštini Siaodžušan okruga Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, 11. juna 2020. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Su Ju)
 • Stepenasta pirinčana polja na opštini Siaodžušan okruga Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, uslikana iz vazduha 25. jula 2019. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Su Ju)
 • Stepenasta pirinčana polja na opštini Siaodžušan okruga Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, uslikana iz vazduha 25. jula 2019. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Su Ju)
 • Slika zaštićenog području mešovitog uzgoja ribe i pirinča u okrugu Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, 18. jula 2022. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Huang Songdži)
 • Zemljoradnik pušta riblju mlađ u pirinčano polje na opštini Siaodžušan okruga Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, 11. juna 2020. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Su Ju)
 • Zaštićeno područje mešovitog uzgoja ribe i pirinča u okrugu Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, slikano iz vazduha 18. jula 2020. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Huang Songdži)
 • Zemljoradnici puštaju riblju mlađ u pirinčano polje na opštini Siaodžušan okruga Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, 11. juna 2020. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Su Ju)
 • Zaštićeno područje mešovitog uzgoja ribe i pirinča u okrugu Ćingtjan, u istočnokineskoj provinciji Džeđang, slikano iz vazduha 18. jula 2022. godine. U Ćingtjanu se riba i pirinač uzgajaju zajedno preko 1.300 godina i ta je praksa registrovana na prvom svetskom spisku Globalno važnih tradicionalnih sistema poljoprivrede (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) koji je 2005. godine ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ćingtjan, u jugozapadnom delu provincije Džeđang, bogat je vodom i terasastim reljefom. Mešoviti uzgoj ribe i pirinča donosi dobru zaradu mesnim zemljoradnicima. Godine 2021, u Ćingtjanu je mešoviti uzgoj bio zastupljen na oko 3.700 hektara pirinčanih polja, sa prosečnim prinosom pirinča od 7.2 tone po hektaru. Ukupna vrednost proizvedenog pirinča i ribe dostigala je 265 miliona juana (oko 39,3 miliona američkih dolara). (Sinhua/Huang Songdži)

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.