1431 - U Ruanu je spaljena na lomači francuska nacionalna heroina Jovanka Orleanka (Jeanne d'Arc), nakon što je po nalogu Engleza pred crkvenim su...