70  -  Rimljani su u Judejskom ratu osvojili i razrušili Jerusalim. Od russevina je ostao samo zapadni zid velikog jevrejskog hrama ("zid plača...