BETA-KALENDAR Na današnji dan - 6. februar
1515 - Umro je venecijanski izdavač i štampar Aldo Manucio (Manuzio), poznat po tome što je prvi upotrebio kurzivna slova (italic) i uveo mali pr...