1522  -  Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sedištem Ličkog sandžaka. 1660  -  U Osnabriku je rođen DŽordž I (George), prv...