Web Analytics
CMG: Izveštaj IAEA ne opravdava Japanski plan za ispuštanje kontaminirane vode u okean - BetaRS

CMG: Izveštaj IAEA ne opravdava Japanski plan za ispuštanje kontaminirane vode u okean

Svet | 06.07.2023 | access_time 08:35
CMG: Izveštaj IAEA ne opravdava Japanski plan za ispuštanje kontaminirane vode u okean
Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) 4. jula je objavila izveštaj u kojem ističe da japanski plan o ispuštanju nuklearno kontaminirane vode ispunjava međunarodne bezbednosne standarde.

Kako navodi Kineska medijska grupa (CMG), u pogledu sadržaja, ovaj izveštaj nije u potpunosti odrazio mišljenja svih eksperata uključenih u rad na ocenjivanju, a relevantne zaključke nisu jednoglasno odobrili svi veštaci. Izveštaj ima ograničenja i jednostranu prirodu, a objavljen je u žurbi. To je izazvalo široko rasprostranjene sumnje u međunarodnoj zajednici.

Sa funkcionalne tačke gledišta, IAEA ima glavnu odgovornost da promoviše bezbednu, pouzdanu i mirnu upotrebu nuklearnih tehnologija. To je neprikladna institucija za procenu dugoročnih efekata nuklearno kontaminirane vode na morsko okruženje i biološko zdravlje, dodaje CMG.

Japan je takođe strogo ograničio radna ovlašćenja IAEA, dozvoljavajući joj da proceni samo plan za ispuštanje u okean, ali ne i druge planove čišćenja. U takvoj situaciji, teško je da izveštaj odgovori na stvarne zabrinutosti međunarodne zajednice. Brojni parlamentarci iz Demokratske partije Južne Koreje istakli su da je izveštaj "procena zasnovana na premisi da se sve savršeno odvija".

Pored toga, sve uzorke pregleda i srodne podatke do kojih je došla IAEA ponudila je japanska strana. Njujork tajms je citirao eksperta za praćenje radijacije Azbija Brauna, koji je rekao da su "podaci koje je japanska strana do sada dala nepotpuni, a ceo proces nije dovoljno transparentan".

U takvoj situaciji, ukazuje CMG, na osnovu podataka i informacija koje jednostrano daje japanska strana, IAEA sprovodi samo malu analizu upoređivanja uzoraka, a uzorci nezavisnosti i reprezantativnosti su ozbiljno nedovoljni.

Pored toga, s jedne strane, u protekle dve godine, Japan je primenio procesnu ambalažu za pretvaranje "radioaktivno kontaminirane vode" u "nuklearno tretiranu vodu" kako bi smanjio značajno njenu štetnost. Južnokorejski mediji nedavno su objavili da je pre objavljivanja izveštaja o proceni IAEA, japanska vlada unapred dobila nacrt izveštaja i napravila značajne izmene. Japanski zvaničnici takođe su dali više od milion evra zaposlenima u Sekretarijatu IAEA.

Bez obzira na sadržaj izveštaja, pokušaji Japana da nastavi da ispušta milione tona nuklearno kontaminirane vode u Pacifik u naredne tri decenije ne bi trebalo da budu dozvoljeni. Da bi uštedeo novac, Japan je odlučio da to učini, zapravo prebacujući rizik od nuklearnog zagađenja na celo čovečanstvo.

Izveštaj nije dao odgovore na pitanja poput toga da li japanska oprema za ispuštanje nuklearno kontaminirane vode u okean može efikasno da funkcioniše, da li su odgovarajuće mere upravljanja prikladne i da li će strog mehanizam praćenja i dalje funkcionisati. Ljudi ne mogu predvideti efekte na morsko okruženje i ljudsko zdravlje, navodi CMG.

Teme

Ekonomija

Dnevni evropski servis

Šta drugi čitaju

Fudbal

Zelena Srbija

Hronika

Scena