Na današnji dan 20. maj
1349  -  Car Dušan je proglasio zakonik kojim su utvrdjena opšta načela uredjenja srpske države. **** 1347  -  Rimski narodni ...