11 Jan
13 Jan
12 Jan
11 Jan
15 Jan
14 Jan
11 Jan
10 Jan
10 Jan
11 Jan
12 Jan
11 Jan
10 Jan
11 Jan
11 Jan
10 Jan
10 Jan
10 Jan
12 Jan
11 Jan

Na današnji dan 16. januar
1927  -  Umro je srpski geograf Jovan Cvijić, osnivač antropogeografije i geomorfologije i Geografskog društva u Beogradu (1910). Predsed...