14 Sep
11 Sep
15 Sep
14 Sep
14 Sep
14 Sep
13 Sep
14 Sep
16 Sep
16 Sep
11 Sep
12 Sep
14 Sep
16 Sep
13 Sep
13 Sep
12 Sep
13 Sep
12 Sep
12 Sep

Na današnji dan 18. septembar
1819 - Rodjen je francuski fizičar Leon Fuko (Foucault), koji je ogledom s klatnom (Fukoovo klatno) dokazao rotaciju Zemlje. Pronašao je žiro...