Web Analytics
Cena zelene energije još visoka za građane Podgorice - BetaRS

Cena zelene energije još visoka za građane Podgorice

Izvori | Izvor: Beta | 14.09.2023 | access_time 12:25
Cena zelene energije još visoka za građane Podgorice
Građani Podgorice smatraju da se obnovljiva energija ne koristi dovoljno u Crnoj Gori, pre svega zbog visoke cene tih oblika energije, saopštila je crnogorska nevladina organizacija Green home.

"Svi se slažu da Crna Gora ima dobre prirodne pogodnosti za korišćenje zelene energije, naročito sunčeve, ali da se ona ne koristi u dovoljnoj meri. Kao najveću prepreku naši sugrađani ističu ekonomski parametar", saopštio je Green home, čiji su članovi razgovarali sa građanima Podgorice o važnosti obnovljivih izvora energije.

"Iako svi proračuni ukazuju na to da će se primenom solarnih sistema ili sve popularnijih toplotnih pumpi postići ušteda energije i udobnost prilikom boravka u prostorijama koje se greju ili hlade na taj način, iznos novca koji treba izdvojiti je još uvek visok", ističe se u saopštenju.

Građani su istakli važnost kvalitetnog informisanja u tom pogledu, a samo deo njih je upoznat sa programima podrške i kriterijumima koje treba ispuniti da bi se prijavili za podršku države.

"Zabrinjava činjenica da mlađa populacija nije pokazala veliko interesovanje za ovu vrstu informacija te smatramo da je u budućem periodu potrebno posvetiti veću pažnju edukaciji mladih", dodaje se u saopštenju.

U cilju boljeg informisanja građana, organizacija Green home je delila brošuru "Hajde da pričamo o obnovljivim izvorima energije po meri čoveka", u kojem je dat kratak osvrt o solarnoj energiji, energiji vetra i korišćenju toplotnih pumpi, prednostima i preprekama za njihovo korišćenje, kao i najznačajnijim projektima kroz koje je omogućena podrška građanima.

Teme