Web Analytics
Skup:Nedostatak vladavine prava i inkluzivnosti prepreke za ekološku tranziciju Zapadnog Balkana - BetaRS

Skup:Nedostatak vladavine prava i inkluzivnosti prepreke za ekološku tranziciju Zapadnog Balkana

Životna sredina | Izvor: Beta | 06.10.2023 | access_time 16:15
Skup:Nedostatak vladavine prava i inkluzivnosti prepreke za ekološku tranziciju Zapadnog Balkana
Nedostatak vladavine prava i inkluzivnosti su prepreke za ekološku tranziciju Zapadnog Balkana, zaključeno je na prezentaciji predloga javnih politika koje je razvila Tematska radna grupa "Energetika" u okviru Foruma civilnog društva Berlinskog procesa 2023.

Zemlje Zapadnog Balkana moraju da se povinuju nacionalniom i međunarodnim zakonima i da ispunjavaju ono što im je obaveza, kako bi održale i poboljšale vladavinu prava, rečeno je na prezentaciju koju je održao Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI).

"Sve zemlje u regionu su izložene zagađenju životne sredine. Nedavno je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela odluku u kojoj je pravo na očuvano zdravlje i održivu životnu sredinu proglašeno za ljudsko pravo", rekao je član RERI Mirko Popović.

On je predočio da su, prema postojećim propisima Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, sve elektrane na Zapadnom Balkanu u riziku da rade ilegalno, zbog visoke emisije zagadljivih čestica.

Zbog toga je jedan od predloga grupe "Energetika" upućen Evropskoj uniji da osnuje ili finansira nadzorno telo za implementaciju Ugovora, a da svoje izveštaje predaje parlamentu EU, kao i da mu predlaže dalje korake u radu.

U predlogu grupe napomenuto je i da Ugovor ističe prvog jula 2026. godine, ali da se on ne sme produžiti bez izmena.

Zaključak je i da je dekarbonizacija najefikasniji i najjeftini način da se u što većoj meri smanji emitovanje ugljenika i poboljša kvalitet vazduha u regionu.

Kako je objašnjeno, energetski sistemi država Zapadnog Balkana treba da budu decentralizovani i demokratizovani, što će direktno pomoći proces pristupanja EU, ali i umanjiti zavisnost od ruskog gasa i kineskih kredita za infrastrukturne projekte.

Kao ključni problem za demokratizaciju energetskih sistema navedeno je energetsko siromaštvo građana Zapadnog Balkana koje je među najvišim u Evropi.

"Ekstremno energetsko siromaštvo i dalje opstaje i smatramo da su direktne mere neophodne, uperena prema domaćinstvima pogođenim energetskim siromaštvom", rekao je ekološki stručnjak Aleksandar Kovačević.

U rešavanju tog problema, predlog grupe za EU i države Zapadnog Balkana jeste da finansiraju ekonomsko restrukturiranje regiona koji su zavisni od uglja.

Preporuka za same države je da popišu broj energetski siromašnih, kao i da usvoje nacionalne programe sa praktičnim rešenjima za suzbijanje energetskog siromaštva, a za EU da izdvoji budžet za to suzbijanje.

Ti predlozi za unapređenje procesa dekarbonizacije i energetske politike na Zapadnom Balkanu biće predstavljeni na Samitu lidera u Tirani.

Teme

Prijavite se na newsletter Zelene Srbije

Životna sredina