Web Analytics
RZS: Broj odobrenih boravišnih dozvola nije jednak broju migranata - BetaRS

RZS: Broj odobrenih boravišnih dozvola nije jednak broju migranata

Ekonomija | 23.10.2023 | access_time 16:15
RZS: Broj odobrenih boravišnih dozvola nije jednak broju migranata
Foto: Dragan Gojic
Broj odobrenih prvih boravišnih dozvola ne može da bude ekvivalent broju emigranata iz Srbije, izjavio je danas direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević.

On je reagovao na pisanje medija da je Srbiju, prema podacima Evrostata o izdatim boravišnim dozvolama, u periodu 2013–2022 napustilo pola miliona građana.

"Podaci koji su preuzeti sa veb-sajta Evrostata i koji se odnose na prve boravišne dozvole izdate u periodu 2013–2022. godina jesu tačni, ali je veoma sporan način na koji su ti podaci protumačeni", naveo je Kovačević u saopštenju.

Kako je istakao, u rom periodu u zemljama EU izdato je oko 413.000 prvih boravišnih dozvola sa različitim periodom trajanja.

"Od toga, oko 250.000 boravišnih dozvola izdato je na period od 12 i više meseci, u proseku oko 25.000 godišnje", naveo je Kovačević i dodao da treba imati u vidu da se radi o broju izdatih boravišnih dozvola u datoj godini, a ne o broju lica.

Prema njegovom tumačenju, jedno lice je moglo, na primer, 2016. godine da dobije prvu boravišnu dozvolu na period od devet meseci, a da nakon šest meseci od njenog isteka, u 2017. godini ponovo podnese i dobije prvu boravišnu dozvolu. 

"To lice, odnosno njegova boravišna dozvola, biće iskazana u broju prvih boravišnih dozvola i u 2016. i u 2017. Isto tako, jedno lice je moglo u jednoj kalendarskoj godini dva puta da dobije prvu boravišnu dozvolu", naveo je Kovačević.

Dodao je da zvanična statistika ne raspolaže egzaktnim podacima o broj građana koji godišnje odlaze iz Srbije.

Razlog  je, kako je objasnio, što, bez obzira na odredbe Zakona o prebivalištu i boravištu, po kojima je svako lice dužno da MUP-u prijavi svoj privremeni boravak u inostranstvu duži od 90 dana, odnosno da odjavi prebivalište, ukoliko se iseljava iz Srbije većina građana to ne radi.

"Grube procene, rađene na osnovu podataka Popisa 2011, Popisa 2022. i godišnjih podataka o prirodnom priraštaju, pokazuju da okvir za sagledavanje migracionog salda u periodu 2011–2022 iznosi blizu 300.000 lica, te se procenjuje da je negativni migracioni saldo bio oko 25.000–27.000 lica godišnje", naveo je Kovačević.

Teme