Web Analytics
Zaštitnik građana traži bolju zaštitu dece - BetaRS

Zaštitnik građana traži bolju zaštitu dece

Društvo | 20.11.2023 | access_time 15:20
Zaštitnik građana traži bolju zaštitu dece
Foto: Milan Obradovic
Zaštitnik građana Zoran Pašalić saopštio je danas, povodom 20. novembra - Svetskog dana deteta, da deca moraju biti zaštićena od svake vrste nasilja i zlostavljanja i da se njihova prava moraju štiti uvek i svuda.

On je u saopštenju istakao da deca treba da budu osnažena da postanu svesna da pored prava imaju i određene obaveze.

"Svako dete ima pravo da se razvija i napreduje u svakom pogledu, kao i pravo da ga ni odrasli ni deca na tom putu ne ugrožavaju. Zbog toga decu treba osnaživati da budu tolerantna, solidarna i da imaju empatiju prema drugima, tačnije akcenat u radu sa decom treba da bude stavljen na vaspitanje gde važnu ulogu imaju roditelji i škola", naveo je u saopštenju Pašalić.

Dodao je da se deca u Srbiji, kao i njihovi vršnjaci širom sveta, svakodnevno susreću sa novim izazovima među kojima su najizraženiji digitalno, vršnjačko i nasilje u porodici.

Povodom Svetskog dana deteta oglasio se i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov koji je rekao da su deca budućnost svakog društva i garancija da će humanističke vrednosti i ciljevi, kao i na demokratiji utemeljene politike koje danas utvrđujemo, biti i ispunjene u vremenima koja dolaze.

"Zbog njih, kao i zbog nas, moramo kao društvo činiti sve da stvorimo uslove da budu bezbedni, zaštićeni, a da se njihove ličnosti i potencijali slobodno u potpunosti razvijaju, te da odrastaju u porodičnoj sredini, ispunjenoj sigurnošću, ljubavlju i razumevanjem", rekao je Žigmanov.
 

Poverenica: Deca suočena sa diskriminacijom zbog zdravstvenog i imovinskog stanja

Deca u Srbiji suočena su sa diskriminacijom na osnovu zdravstvenog i imovinskog stanja, saopštila je danas Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom Svetskog dana deteta.

Ona je u saopštenju navela i da nepružanje adekvatne usluge ličnog pratioca ili pedagoškog asistenta, koje je u nadležnosti loklanih samouprava, ugrožava jedno od osnovnih prava deteta, pravo na obrazovanje.

Poverenica je ocenila da često postoji velika socijalna distanca prema deci koja su pripadnici romske nacionalne manjine.

"Prava svakog deteta moraju se štititi u svakoj prilici, uvek i bez izuzetka, jer je zadatak najšire zajednice, ali i svakog pojedinca u društvu da obezbedi zdravu i bezbednu budućnost dece, bez diskriminacije", saopštila je Brankica Janković.

Zaštitnik građana traži bolju zaštitu dece

Teme