Web Analytics
Nevladine organizacije sačinile sedam preporuka za uklanjanje grafita koji promovišu mržnju - BetaRS

Nevladine organizacije sačinile sedam preporuka za uklanjanje grafita koji promovišu mržnju

Društvo | 07.12.2023 | access_time 19:40
Nevladine organizacije sačinile sedam preporuka za uklanjanje grafita koji promovišu mržnju
prt.scr youtube

Radna grupa pet nevladinih organizacija (NVO) sačinila je spisak od sedam preporuka za, kako su naveli, unapređenje stanja u društvu u Srbiji po pitanju uklanjanja grafita i murala koji promovišu mržnju i netrpeljivost.


Udruženje Krokodil, Partneri za demokratske promene Srbija, Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava naveli su u saopštenju da je prva preporuka da bude razvijen pravni okvir za murale.

Te NVO su ocenile da je neophodno insistirati na promeni postojećih propisa, kao i sprečavanje selektivne primene tih propisa, odnosno neadekvatne sankcije i nepostupanje lokalnih samouprava kako bi sporni grafiti bili uklonjeni.

"Stoga bi nadležne institucije trebalo da uspostave jasne smernice i propise te tako regulišu oblast kreiranja murala. Ovakvi propisi bi trebalo da definišu procedure za dobijanje dozvola za postavljanje murala, kao i uslove koji osiguravaju da umetnička dela doprinose estetici grada i zajednici", dodaje se u saopštenju.

Druga preporuka je, kako su naveli, podrška kreativcima, odnosno uvođenje olakšica za umetnike i organizacije koje žele da stvaraju murale, poput finansijske podrške i pojednostavljene procedure za dobijanje dozvola za javne površine.

Kao treću preporuku, NVO su navele da bi trebalo naći balans između slobode izražavanja i zaštite građana od govora mržnje i diskriminacije, kao i preduzeti aktivnosti radi sprečavanja zloupotrebe prava i sloboda koje doprinose stvaranju podela u društvu.

"Pravovremeno prepoznavanje govora mržnje uticalo bi na unapređenje dosadašnje prakse da se problem grafita koji propagiraju nasilje ne tretira samo kao komunalno pitanje, odnosno omogućilo bi adekvatnu i doslednu primenu svih relevantnih propisa", dodaje se u trećoj preporuci.

Četvrta preporuka je saradnja orgrana vlasti sa civilnim sektorom, umesto sankcionisanja predstavnika civilnog društva zbog uklanjanja spornih grafita i neprocesuiranja odgovornih za vandalizovanje javnih površina.

NVO su u petoj preporuci od vlasti zatražili da bude transparentna u svojim odlukama i postupcima koje se odnose na postavljanje murala, kako bi se izbegle sumnje da su odluke politički pristrasne.

Šesta tačka, kako su dodali, podrazumeva podizanje svesti građana o tim temama i informisanje na koji način mogu da se angažuju u svojim lokalnim zajednicama kako bi sa zgrada bili uklonjeni grafiti koji promovišu nasilje, a sedma tačka podrazumeva zabranu korišćenja pitanja murala u političke svrhe.

U saopštenju je još navedeno da će te preporuke poslužiti kao osnov peticije koju će biti objavljena 20. decembra.

"Listu predloga ćemo mi, dolepotpisane organizacije, uručiti svim izbornim listama, jer smatramo da je u interesu građana da se nađe u političkim agendama svake od političkih partija", dodaje se u saopštenju.Teme