Web Analytics
Predsednik Izvršnog odbora Unikredit banke u Srbiji: Pred nama je godina optimizma - BetaRS

Predsednik Izvršnog odbora Unikredit banke u Srbiji: Pred nama je godina optimizma

Ekonomija | Izvor: Beta | 09.01.2024 | access_time 16:15
Predsednik Izvršnog odbora Unikredit banke u Srbiji: Pred nama je godina optimizma
Foto: Unicredit RS
Predsednik Izvršnog odbora Unikredit (UniCredit) banke u Srbiji NIkola Vuletić je izjavio da se može očekivati da 2024. bude godina optimizma i da se ključni makroekonomski pokazatelji, koji diktiraju klimu u poslovnom okruženju u Srbiji, nalaze na stabilnom nivou. 

"Geopolitička dešavanja zajedno sa ciklusom zaoštravanja monetarnih politika centralnih banaka prouzrokovala su usporavanje globalnog ekonomskog rasta ispod srednjeročnog potencijala. Prema poslednjem izveštaju MMF rast svetske ekonomije je bio oko tri u 2023. godini. Situacija u Srbiji nije bila mnogo drugačija u 2023, naročito kada uzmemo u obzir da smo mala, otvorena, energetski zavisna ekonomija", rekao je Vuletić u intervuju za Blic.

Istakao je da je u Srbiji ekonomskom rastu najviše doprineo solidan rast izvoza, a da se međugodišnja inflacija  nalazi na opadajućoj putanji od aprila, pri čemu je u avgustu i septembru prošle godine bila i nešto niža nego što je očekivano.

"Prema raspoloživim podacima, usporavanje inflacije na osam odsto u septembru rezultat je nižeg rasta cena hrane i bazne inflacije (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta), koja je smanjena na sedam odsto. Vraćanje inflacije u targetirane okvire (1,5-4,5 odsto) bi trebalo da se desi u drugoj polovini ove godine", kazao je Vuletić.

Rast izvoza i smanjenje cene energenata, kako je dodao, doprineli su neto prilivu strane valute od više od dva odsto BDP i dovelo je do istorijski visokog nivoa deviznih rezervi.

Komentarišući trenutnu situaciju na domaćem bankarskom tržištu Vuletić je rekao da je bankarski sektor Srbije u 2024. godinu ušao kao visoko likvidan, visoko kapitalizovan, sa niskim nivoom problematičnih plasmana.

"Banke su u 2023. godini nastavile da finansiraju privredu i stanovnistvo, pri čemu je očekivano zabeleženo smanjenje tražnje za kreditima i silazni trend kreditne aktivnosti. Suočavanje sa inflacijom i rastom cene novca su prouzrokovali da se pojedini investicioni ciklusi uspore i odlože za naredni period. Država je nastavila da aktivno investira u razvoj infrastrukture što je pomoglo da se ekonomska aktivnost zadrži na solidnom nivou", ocenio je on.

Po njegovim rečima, s obzirom da je prethodni period obeležila neizvesnost po pitanju geopolitičkih dešavanja, kako u Evropi, tako i na Bliskom istoku, izuzetno je teško baviti se predviđanjima, ali ukoliko situacija nastavi da se odvija prema trenutnim pretpostavkama, može se očekivati godina optimizma.

"Inflacija će nastaviti da pada i ući će u ciljani nivo tokom ove godine. Visoke kamatne stope, naročito u Evropi, uticale su na usporavanje kreditne, a samim tim i ekonomske aktivnosti prethodne godine, te su očekivanja da će doći do promene kursa monetarne politike i sa snižavanjem kamatnih stopa u drugoj polovini godine kako bi se pospešio ekonomski rast, što se očekuje i u Srbiji, ali sa drugačijim pokretačima rasta u odnosu na 2023. godinu", rekao je Vuletić.

Dodao je da su, kada se uzme u obzir da je 2023. najveći doprinos rastu bio neto izvoz, očekivanja da će ove godine najveći pokretač biti domaća tražnja, a da će nastavak pozitivnog trenda priliva stranih direktnih investicija imati za rezultat održavanje deviznih rezervi NBS i stabilnosti deviznog kursa.

Upitan o rezultatima Unikredit banke u Srbiji u prošloj godini Vuletić je rekao da su izuzetno zadovoljni jer postignuti rezultati predstavljaju pozitivan kontinuitet njihovog višegodišnjeg plana.

"Nastavljen je trend dobrih rezultata, u oba ključna segmenta poslovanja sektoru stanovništva, i sektoru poslovanja sa privredom. Oni su bazirani na rastu klijentske aktivnosti sa našom bankom, kao izraz poverenja koje nam pružaju svaki dan. U segmentu korporativnog bankarstva ostali smo pouzdan partner kompanijama u Srbiji, stavljajući poseban akcenat na kvalitet naše usluge. Očuvali smo pokazatelj troškova u odnosu na prihode na zavidnom nivou, čime smo još jednom potvrdili efikasnost našeg poslovnog modela", kazao je Vuletić.

Kako je objasnio, prošle godine su bile intenzivne aktivnosti na digitalizaciji poslovanja i otključavanju potencijala zaposlenih.

"Uveli smo opciju digitalnog potpisivanja kroz mobilnu aplikaciju što nam je omogućilo transformaciju našeg poslovnog modela. Sada više aktivnosti sa bankom, na primer oročenje depozita, izmene paketa računa ili podnošenje zahteva za keš kredit putem mobilne aplikacije, klijenti mogu uraditi na daljinu bez dolaska u ekspozituru. Koristimo i veštačku inteligenciju, sa ciljem da našim klijentima omogućimo dostupnost potrebnim informacijama i odgovore na pitanja svkog dan svih 24 sata", rekao je Vuletić.

Naveo je da je Unikredit banka postavila čvrste temelje za dalji rast u Srbiji.

"Ostajemo među vodećim bankama, pri čemu fokus stavljamo na klijentske servise i profitabilnosti našeg poslovnog modela. Naši planovi usmereni su ka unapređenju korisničkog iskustva klijenata, a to ćemo postići daljim pojednostavljenjem, dodatnom automatizacijom i digitalizacijom usluga banke. Fokus će nam biti i snažnija podrška malim i srednjim preduzećima, koji su glavni pokretači ekonomskog razvoja. Dodatno, radićemo na daljem razvoju naših premijum usluga, kako bismo ponudili posebno kreirane proizvode i usluge namenjene ovom segmentu klijenata", najavio je Vuletić.

Ukazujući na značaj društveno odgovornog poslovanja on je naveo da osnaživanje napretka zajednice duboko protkano kroz sve sfere poslovanja Unikredit banke.

"Naša je obaveza da vratimo deo onoga sto stvaramo i zajednicama u kojima smo prisutni. U skladu sa tim, tri su glavna stuba našeg društveno odgovornog poslovanja: obrazovanje, zaštita životne sredine i inkluzija. Izdvojio bih podršku obrazovanju jer smatram da je to temelj naše budućnosti. Intenziviranjem saradnje privrede i škola osnažujemo mlade ljude, I radimo na tome da obrazovanje bude jednako dostupno svima", rekao je Vuletić.

Teme