Web Analytics
Usluge sistema eZdravlje koristi oko 1,5 miliona građana u Srbiji - BetaRS

Usluge sistema eZdravlje koristi oko 1,5 miliona građana u Srbiji

Društvo | Izvor: Beta | 24.01.2024 | access_time 10:10
Usluge sistema eZdravlje koristi oko 1,5 miliona građana u Srbiji
Usluge elektronskog zdravstvenog sistema eZdravlje trenutno koristi oko 1,5 miliona građana Srbije, a samo u decembru prošle godine radom elektronskih servisa ostvarene su uštede od 212,9 miliona dinara, izjavio je pomoćnik ministra zdravlja za digitalizaciju Đuro Radović.

"Ministarstvo zdravlja Srbije je u proteklom periodu uradilo niz koraka kako bi uredilo proces digitalizacije zdravlja u Srbiji. Konkretno, u proteklih dva meseca donet je Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, koji će u potpunosti regulisati proces digitalizacije u zdravstvu", rekao je on agenciji Beta.

Kako je objasnio, taj zakon je predvideo i integrisanje budućeg republičkog zdravstvenog informacionog sistema koji će obuhvatiti sve subjekte u oblasti zdravstva.

"Mislim prvenstveno na zdravstvene ustanove koje imaju svoje lokalne informacione sisteme, tu je onda i Ministarstvo zdravlja koje ima svoje sopstvene registre koje vodi. Takođe, tu su i Institut za javno zdravlje 'Dr Milan Jovanović Batut', Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Agencija za lekove i medicinska sredstva, a tu su i komore zdravstvenih radnika, kao i ostali subjekti koji obavljaju delatnost u oblasti zdravstva kao što su vojne zdravstvene ustanove i privatno zdravstvo", precizirao je Radović.

Podsetio je da trenutno Ministarstvo zdravlja omogućava različite usluge.

"Integracijom lokalnih sistema ka građanima u okviru servisa eZakazivanja, omogućeno je da se putem telefonskog poziva zakaže određeni pregled kod izabranog lekara ili lekara specijaliste. Takođe, imamo usluge kao što su eRecept i usluga eBolovanje, tu su i određene usluge kao što je eBeba, kao što je ePotvrda o smrti i slično", naveo je Radović.

U zavisnosti od modela usluge, kako je dodao, pristup građana uslugama je različit.

"Konkretno eZakazivanje je usluga kojoj građanin direktno pristupa, eRecept je usluga kojoj građanin indirektno pristupa kada dođe kod izabranog lekara koji prepisuje terapiju pacijentu, a prilikom rođenja deteta građanin ne mora da odlazi direktno u opštinu da prijavi novorođenu bebu već se to radi direktno iz porodilišta putem servisa eBeba", rekao je Radović.

On veruje da će u narednom periodu broj korisnika usluga eZdravlja rasti, jer novi Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva predviđa i eKarton gde će svi medicinski podaci svih građana Srbije biti čuvani na jednom mestu.

Prema njegovim rečima, ideja zakona je da se bezbednost podataka podigne na viši nivo, što će se postići centralizacijom podataka i njihovim smeštanjem u Državni data centar.

"Na ovaj način ćemo sada prvi put imati na jednom mestu sve podatke o kojima brine država, za razliku od toga kako je ranije funkcionisalo, kada je svaka zdravstvena ustanova imala improvizovane servere na kojima je čuvala podatke", objasnio je on.

Dodao je da će tako i građanima kompletna zdravstvena dokumentaciju biti dostupnu na jednom mestu i moćiće u bilo kom trenutku da je vide i imaju pristup.

"Pored građana, kompletnoj dokumentaciji će pristupati i izabrani lekar koji će moći da vidi podatke o svom pacijentu, kao i svaki lekar specijalista kod kojeg pacijent bude upućen", kazao je Radović.

Naglasio je da će centralizovanje podataka građanima štedeti vreme za zakazivanje termina jer više neće morati da idu po dva, tri puta kod istog lekara specijaliste, najpre da bi zakazali termin, drugi put da idu na pregled, a treći put da nosi analize.

"Sve će ovo biti obuhvaćeno kroz jedan postupak digitalizacije gde mi unapred znamo zakazan termin, unapred znamo da li je potrebna laboratorija, a i rezultati laboratorijskih analiza će biti dostavljeni lekaru specijalisti ili izabranom lekaru blagovremeno", naveo je Radović.

On je potvrdio da je, s obzirom na novi zakon, predviđeno da se u Republički integrisani zdravstveni informacioni sistem integrišu najpre vojne osiguranike, a zatim i privatno zdravstvo.

Radović je ukazao da oko 100.000 građana spada pod vojno osiguranje, kao direktni osiguranici i članovi njihovih porodica, dodajući i da se veliki broj građana leči isključivo u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Govoreći o trenutnoj situaciji u praksi, on je neveo da pojedine zdravstvene ustanove mogu da vide kompletnu dokumentaciju koja je nastala u toj ustanovi za sve pacijente, dok druge nemaju tu mogućnost.

"Na ovaj način ćemo uniformisati i konsolidovati sve podatke tako da imamo jednu standardnu, uniformisanu strukturu u celom zdravstvu Srbije. U Zakonu je definisano da eKarton i kompletan Republički integrisani zdravstveni informacioni sistem počinje sa radom 1. januara 2025. godine", rekao je Radović.

Proces digitalizacije deo je reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije.

Teme