Web Analytics
Đedović Handanović: Reč struke presudna u ravnoteži između održivog rudarstva i privrednog rasta - BetaRS

Đedović Handanović: Reč struke presudna u ravnoteži između održivog rudarstva i privrednog rasta

Tranzicija | Izvor: Beta | 13.03.2024 | access_time 15:45
Đedović Handanović: Reč struke presudna u ravnoteži između održivog rudarstva i privrednog rasta
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović ocenila je danas, na obeležavanju 78 godina postojanja Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, da rudarstvo u Srbiji duguje veliku zahvalnost tom fakultetu, jer bez kvalitetnog obrazovanja nema inženjera, razvoja tehnologija i napretka.

Ministarka je istakla da je reč struke presudna u ravnoteži između održivog rudarstva i privrednog rasta, saopštio je njen kabinet.

Po rečima Đedović, pred sadašnjim i budućim generacijama studenata Rudarsko-geološkog fakultet su dodatni izazovi i da je, više nego ikada, važno pronaći ravnotežu između rudarstva i zaštite životne sredine.

"Danas vaša reč, reč struke, mora biti presudna. Jasno je da rudarstvo mora imati uticaja na našu okolinu. Zadatak države je, da uz pomoć struke, postavi pravila i u najvećoj meri minimalizuje i ograniči te posledice", rekla je ona.

Cilj je, kako je navela ministarka, da se rudarstvo u Srbiji sačuva i još "snažnije" razvija, da bude, kako je navela, moderno, održivo, efikasno, jer će se time dati šansa privredi da se razvija i građanima da bolje žive.

"Konstantno moramo da podižemo zahteve i kriterijume kada je reč o tehnologijama koje se primenjuju i zaštiti interesa Srbije. Na putu ka tom cilju potrebna su nam inovativna tehnološka rešenja, najbolje svetske prakse, ali i naša pamet i inženjeri", rekla je ona.

Ministarka je rekla da je energetska kriza, uz energetsku tranziciju, dodatno ukazala na značaj mineralnih resursa za obezbeđivanje stabilnog privrednog rasta.

"Poseban fokus je na kritičnim mineralnim sirovinama, bez kojih nema uspešne energetske tranzicije, a da bi tranzicija bila uspešna, procene kažu da će se do 2050. godine tražnja za kritičnim mineralnim sirovinama povećati čak deset puta", rekla je Đedović Handanović.

Ukazala je da je Srbija bogata mineralnim resursima, kao i da je potrebna sveobuhvatna analiza stanja svih mineralnih sirovina, u smislu resursa, održivosti eksploatacije i uticaja na životnu sredinu, kao i usaglašenosti sa svetskim standardima.

"Započeli smo rad na Strategiji upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima za period od 2025. do 2040. godine i drago mi je što je taj zadatak poveren upravo ovom fakultetu, kredibilnoj obrazovnoj ustanovi", rekla je ministarka.

Dodala je da će se kroz strategiju sagledati i strateške metalične mineralne sirovine, od kojih je evropska i svetska ekonomija zavisna i od kojih će, kako je navela, iz dana u dan biti sve zavisnija, a kojima je Srbija bogata.

"Sagledaćemo prilike i potrebe za rudama bakra, zlata, bora, litijuma, nikla, kobalta... Strategija će biti dokument koji treba da, polazeći od nauke i činjenica, podigne svest kako stručne, tako i šire javnosti o važnosti eksploatacije mineralnih sirovina", rekla je ona.

Najavila je donošenje novog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji će predvideti veću ulogu Srbije u samom postupku odlučivanja u oblasti geologije i rudarstva, gde će se, kao mogući modeli, razmatrati i koncesije za istraživanje i eksploataciju strateških sirovina na bazi podloga dobijenih od Geološkog zavoda Srbije.

Teme

Prijavite se na newsletter Zelene Srbije