Web Analytics
Popović: Opasno je razvijati nuklearnu energiju u zemlji bez vladavine prava - BetaRS

Popović: Opasno je razvijati nuklearnu energiju u zemlji bez vladavine prava

Tranzicija | Izvor: Beta | 04.05.2024 | access_time 13:25
Popović:  Opasno je razvijati nuklearnu energiju u zemlji bez vladavine prava
Foto: RERI/TEATARPRO produkcija/Predrag Djokic
Programski direktor nevladine organizacije "Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu" (RERI) Mirko Popović je ocenio da su za razvoj nuklearne energije potrebni pre svega vladavina prava i poverenje u državne institucije, a da to u Srbiji ne postoji.

Popović je za portal "Zelena Srbija" Novinske agencije Beta rekao da zakon o moratorijumu na izgradnju nuklearnih elektrana ne zabranjuje diskusiju i istraživanja, i da nije zabranjivao da Srbija ima stručan kadar koji prati razvoj nuklearne energije.

"Ono što je opasnost u zemljama kao što je Srbija, jeste odsustvo vladavine prava. U takvoj zemlji je takav projekat po mom mišljenju opasan", rekao je Popović.

Svakoj odluci u oblasti nuklearne energije trebalo bi, po njegovim rečima, da prethodi stručna rasprava i odgovarajuće postojanje garancija vladavine prava.

"Ako mi ne možemo da primenimo sporazum o Energetskoj zajednici i ne primenjujemo LCP direktivu (o velikim ložištima), mi ne možemo da napravimo sledeći korak ka nekoj tehnologiji koja donosi brojne izazove. Smatram da treba da postoji visok stepen poverenja u državne institucije kad krenu u sprovođenje takvog posla, a mi to nemamo", rekao je Popović.

On je kazao da bi voleo da jedan osnovni i konkretan preduslov za razvoj nuklearne energije bude sprovođenje odgovarajućih sudskih postupaka protiv pojedinaca koji su odgovorni za akcident u Termoelektrani Nikola Tesla 2021. godine.

"Ako nema procesuiranja lica koja su odgovorna za to, mi prosto ne možemo da vodimo raspravu o nekakvim tehnologijama koje još nisu primenjene. Hajde da mi pokažemo da smo u stanju da 'privedemo poznaniju prava' one koji krše zakone i koji omoguće da se takav akcident desi, onda bismo bili sigurniji. Neko će se onda zapitati da li sme da napravi nekakav sličan propust. Sve dok to nemamo, rasprava o nuklearnoj energiji je po mom mišljenju izlišna" - ocenio je Popović.

On je dodao i da je jedna od preporuka kredibilnih međunarodnih institucija koje se bave nuklearnom energijom, da bi zemlje koje nemaju iskustva trebalo da primene tehnologije koje su već dokazane, a da se mali modularni reaktori nisu još pokazali.

Popović je istakao i da je izuzetno skupa i dugotrajna izgradnja nuklearnih elektrana, od planiranja, usvajanja planskih akata, izdavanja dozvole, do realizacije.

"To bi moglo da uspori energetsku tranziciju pre svega u sektorima razvoja obnovljivih izvora energije", ocenio je Popović, dodavši da treba maksimalno iskoristiti kapacitete sunca i vetra, a zatim videti da li postoji potreba da se na drugi način grade nedostajući resursi.

Teme

Prijavite se na newsletter Zelene Srbije