Web Analytics
Neophodno sačuvati bioraznovrsne šumske ekosisteme i saradnju sa institucijama u Srbiji - BetaRS

Neophodno sačuvati bioraznovrsne šumske ekosisteme i saradnju sa institucijama u Srbiji

Životna sredina | Izvor: Beta | 22.05.2024 | access_time 16:40
Neophodno sačuvati bioraznovrsne šumske ekosisteme i saradnju sa institucijama u Srbiji
Foto: WWF Adria
WWF Adria - deo svetske organizacije za zaštitu prirode (WWF) apelovala je danas da je važno produbiti saradnju institucija i organizacija koje se bave očuvanjem prirode, kako bi obezbedili očuvane, zdrave i bioraznovrsne šumske ekosisteme.

Predstavnica WWF Adrija Vanja Jakšić istakla je da su ljudi potisnuli životinjske i biljne vrste, kao i da su njihova staništa sveli na "neodgovarajuća".

"Ako pokušamo da razumemo da su medvedu, vuku i risu potrebna prostranstva da bi imali osnovne uslove za život, moramo da vratimo hranu na koridore velikih zveri i da sačuvamo njihova staništa, a tako posredno i sprečimo moguće sukobe sa ljudima", rekla je Jakšić povodom Međunarodnog dana biodiverziteta.

Klimatske promene su, kako je navedeno, ubrzale promene na koridorima velikih zveri, a o tome svedoči činjenica da ih u nekim područjima ima dosta, dok se u drugima pokušava sačuvati po jedan ili dva para koji treba da produže vrstu.

"Klimatske oscilacije dovele su do sve češćih susreta ljudi i velikih zveri. Treba da nastavimo da delujemo kroz edukaciju stanovništva, a posebno u zonama koje su blizu naseljenih mesta. Ali dok preventiva ne da rezultate, treba da onemogućimo konflikte postavljenjem električnih ograda", rekao je profesor Biološkog fakulteta Duško Ćirović.

Predstavnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije Vladan Bjedov ukazao je da su medved, vuk i ris "ključne" vrste, jer su "kamen temeljac" za opstanak skoro svih drugih biljnih i životinjskih vrsta u šumskim ekosistemima, kao i da su zaslužni za regulaciju broja svih drugih biljojeda.

Predstavnik Lovačke komore Srbije i Okružnog javnog tužilaštva Milovan Stoić istakao je da treba sprečiti sukob između životinja i ljudi.

"Naša uloga je da edukujemo lovočuvare kako da prate situaciju u lovištima. Radimo na tome da svi naši članovi budu bolje informisani o pravnim okvirima kod nas i u Evropi, kao i o stepenu zaštićenosti vrsta. Međutim, ima ograničenja u propisima koja nam onemogućavaju da sasvim zaustavimo nekog ko je uhvaćen u krivolovu", rekao je Stoić.

Naveo je da ima primera dobre prakse u sudovima, ali da to nije dovoljno da se spreče "zločini nad divljim vrstama".

"Tužilaštva širom Srbije neminovno u svojoj praksi imaju sve veći broj predmeta iz oblasti zaštite životne sredine, pa polako i ova tematika sve više dobija na značaju", rekao je Stoić.

Teme

Prijavite se na newsletter Zelene Srbije

Životna sredina