Web Analytics
RERI: Kompanja Linglong nezakonito gradi skladište otpada - BetaRS

RERI: Kompanja Linglong nezakonito gradi skladište otpada

Životna sredina | Izvor: Beta | 28.05.2024 | access_time 11:35
RERI: Kompanja Linglong nezakonito gradi skladište otpada
Kompanija Linglong nastavlja sa praksom nepoštovanja zakona Srbije jer nezakonito gradi objekat za skladištenje otpada, kapaciteta 700 kilograma dnevno u okviru fabrike guma u Zrenjaninu, saopštila je danas nevladina organizacija Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI).

Suprotno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, bez pravnosnažne građevinske dozvole i rešenja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, Linglong je, kako je navedeno, izgdradio taj objekat.

Dodaje se da je uz zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, podnet Gradskoj upravi grada Zrenjanina u martu 2024. godine, kompanija priložila Projekat izgradnje objekta za skladištenje neopasnog otpada, međutim, taj objekat, za koji nije pribavljena pravnosnažna građevinska dozvola, već je bio u završnoj fazi izgradnje.

Nedugo potom, Gradska uprava Zrenjanina donela je, kako je navedeno, rešenje kojim se odlučuje da za ovaj objekat nije potrebna izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu, a na koje je RERI podneo žalbu u aprilu 2024. godine zbog njegove nezakonitosti.

Uvidom u satelitske snimke, RERI je utvrdio da je taj objekat već izgrađen. Imajući u vidu da kompanija ne može pribaviti građevinsku dozvolu sve dok se ne odluči po prethodnoj žalbi, RERI je je uputio građevinskoj inspekciji i inspekciji zaštite životne sredine zahteve da sprovedu vanredne inspekcijske nadzore.

U odgovoru na ove zahteve, građevinska inspekcija navodi da je rešenje o obustavi radova, uklanjanju nelegalnog objekta i zatvaranju gradilišta donela u martu 2024, međutim, nije poznato da li je inspektor pokrenuo krivični postupak protiv investitora zbog protivzakonite izgradnje, naveo je RERI.

Najzad, RERI je podneo i krivičnu prijavu i prijavu za privredni prestup protiv Linglong-a.

"Činjenica da kompanija ponovo nelegalno gradi ne treba da čudi, imajući u vidu da je Osnovno javno tužilaštvo do sada odlučivalo da protiv Linglong-a ne pokreće postupke, uz različita kreativna obrazloženja, čak i kada je inspekcija nedvosmisleno utvrdila da kompanija gradi bez potrebnih dozvola", navedeno je u saopštenju.

Advokatica RERI-ja Ljubica Vukčević upitala je "kome su namenjeni zakoni kada ih jedna kompanija kontinuirano krši uz podršku najviših državnih organa".

Teme

Prijavite se na newsletter Zelene Srbije

Životna sredina