Web Analytics
Linglong: Postrojenje za otpad ne gradimo nezakonito, procena uticaja na životnu sredinu nepotrebna - BetaRS

Linglong: Postrojenje za otpad ne gradimo nezakonito, procena uticaja na životnu sredinu nepotrebna

Životna sredina | Izvor: Beta | 30.05.2024 | access_time 13:55
Linglong: Postrojenje za otpad ne gradimo nezakonito, procena uticaja na životnu sredinu nepotrebna
Kompanija Linglong, koja u Zrenjaninu proizvodi gume, saopštila je danas da joj za izgradnju postrojenja za upravljanje neopasnim otpadom nije neophodna studija procene uticaja na životnu sredinu.

Linglong je time odbacio optužbe Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) da objekat, kapaciteta do 700 kilograma dnevno, gradi nezakonito.

"S obzirom na to da je kapacitet planiranog objekta znatno manji od 50 tona na dan za koji je predviđana obavezna procena uticaja na životnu sredinu, već iznosi 700 kilograma na dan, nadležni organ je doneo Rešenje da za ovaj projekat nije potrebna ta procena", navedeno je u saopštenju Linglonga.

Odluku je, kako je navedeno, doneo Gradski upravni organ u Zrenjaninu u aprilu ove godine, nakon što je Linglong podneo u martu zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Ističe se da Linglong "u potpunosti poštuje sve zakone Srbije i uvek nastoji da deluje odgovorno prema životnoj sredini i lokalnoj zajednici".

U momentu nastanka orto-foto snimka na toj poziciji se, kako je navela ta kompanija, nalazio privremeni objekat, montažno-demontažnog tipa koji se koristi kao mini pogon za montažu i izradu oplate i skladištenje materijala, pa se nikako ne može smatrati da je to objekat skladišta za neopasni otpad koji je već izgrađen.

RERI je 28. maja saopštio da Linglong "nastavlja sa praksom nepoštovanja zakona Srbije jer nezakonito gradi objekat za skladištenje otpada, kapaciteta 700 kilograma dnevno u okviru fabrike guma u Zrenjaninu", a da je Gradska uprava Zrenjanina donela rešenje kojim se odlučuje da za ovaj objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, zbog čega je RERI podneo žalbu u aprilu 2024. godine.

Uvidom u satelitske snimke, naveo je tada RERI, utvrđeno je da je taj objekat već izgrađen, a imajući u vidu da kompanija ne može pribaviti građevinsku dozvolu sve dok se ne odluči po prethodnoj žalbi, RERI je je uputio građevinskoj inspekciji i inspekciji zaštite životne sredine zahteve da sprovedu vanredne inspekcijske nadzore.

U odgovoru na ove zahteve, građevinska inspekcija je navela da je rešenje o obustavi radova, uklanjanju nelegalnog objekta i zatvaranju gradilišta donela u martu 2024., ali da nije poznato da li je inspektor pokrenuo krivični postupak protiv investitora zbog protivzakonite izgradnje, naveo je, tada RERI.

Teme

Prijavite se na newsletter Zelene Srbije

Životna sredina