Web Analytics
Eliksir Grupa najavila gradnju fabrike za proizvodnju tečnih đubriva u Prahovu - BetaRS

Eliksir Grupa najavila gradnju fabrike za proizvodnju tečnih đubriva u Prahovu

Ekonomija | 04.06.2024 | access_time 12:30
Eliksir Grupa najavila gradnju fabrike za proizvodnju tečnih đubriva u Prahovu
Dejan Jocic, Foto: Eliksir Grupa

Kompanija Eliksir Grupa (ElixirGroup) najavila je da će uskoro u Prahovu početi izgradnju i fabrike za proizvodnju tečnih đubriva, uz fabriku kristalnih đubriva koja je počela ove godine.

Istakla je da će primena novih tehnologija u proizvodnji u Eliksir Prahovu otvoriti 200 do 300 novih radnih mesta.

Kako je precizirano, ta kompanija je u okviru investicionog ciklusa "Prahovo2027", koji uključuje više tehnološki povezanih projekata, čija je ukupna vrednost veća od 300 miliona evra, a u okviru kompleksa hemijske industrije u Prahovu, počela izgradnju fabrike za proizvodnju kristalnog vodotopivog đubriva mono-amonijum fosfata (MAP), u saradnji sa nemačkom kompanijom "K+S", jednim od lidera u proizvodnji i distribuciji kalijumove komponente.

Izgradnja fabrike za proizvodnju tečnih i vodorastvornih praškastih đubriva planirana je za 2025. godinu.

Naglašeno je da će razvoj novih kristalnih, tečnih i praškastih proizvoda za ishranu bilja Eliksir Grupe odgovoriti na zahteve održive i regenerativne poljoprivrede.

U planu je, kako je istaknuto, proizvodnja kristalnog mono-amonijum fosfata (MAP), koji sadrži 12 odsto azota i 61 odsto fosfora (NP 12:61), kao i tečnih kompleksnih đubriva: amonijum polifosfata koji koji će se proizvoditi u dve formulacije koje takođe sadrže azot i fosfor (NP 10:34 i NP 11:37), a pored tečne biće dostupne i u praškastoj formi.

U Eliksir Grupi su uvereni da će novi proizvodi doprineti održivosti poljoprivrede i usvajanju novih znanja i praksi u Srbiji.

"Primena novih tehnologija u proizvodnji u Eliksir Prahovu otvoriće 200 do 300 novih radnih mesta, a najveći fokus će biti na zapošljavanju inženjera svih struka i ekspertiza, koji će imati priliku da prođu obuke za rad sa najsavremenijim tehnologijama, od kojih će neke prvi put biti primenjene u ovom delu Evrope", istakli su iz Eliksir Grupe.

Iz Eliksir Grupe su podsetili da je krajem 2022. godine svetska populacija dosegla osam milijardi stanovnika, a projekcije su da će na planeti sredinom ovog veka biti oko 10 milijardi ljudi, te da će, u skladu sa rastućim potrebama u proizvodnji hrane, samo efikasna upotreba biljnih hraniva poljoprivredu učiniti održivom.

"Ovo će dodatno usloviti i povećanje potražnje za đubrivima u budućnosti, pa u skladu sa tim proizvođači inoviraju ponudu kako bi podstakli rast u globalnoj industriji sredstava za ishranu bilja", ukazali su iz Eliksir Grupe.

Dodali su i da zbog rasta globalne populacije, održivost proizvodnje hrane dobija strateški značaj.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, kako su naveli, do 2050. godine biće neophodno 70 odsto više hrane, a globalna produktivnost poljoprivrede povećaće se za 50 procenata, zbog čega se i trežište mineralnih đubriva ubrzano razvija kako bi se prilagodilo novim tehnologijama poljoprivredne proizvodnje i zahtevima za očuvanje životne sredine.

Senior produkt menadžer Eliksir Grupe Dejan Jocić kazao je da su kristalna đubriva hraniva visoke čistoće, u obliku su kristala i u potpunosti rastvorljiva u vodi bez ostataka.

On je objasnio da tečna kompleksna đubriva predstavlju vodene rastvore ili emulzije u kojima se nalaze već rastvorena hraniva, odmah dostupna biljkama.

"Korišćenje kristalnih đubriva zahteva primenu posebnih sistema, pa su uglavnom ograničena na upotrebu u visoko profitabilnim usevima. Koriste se kroz sisteme za fertigaciju 'kap po kap' u povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji, kao i u savremenim sistemima kao što je hidroponija", naveo je Jocić.

Kako je istakao, tečna kompleksna đubriva imaju univerzalniju primenu i zahvaljujući nizu prednosti predstavljaju dobru alternativu ili dopunu standardnim granulisanim đubrivima koja imaju mnogo širu primenu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Dodao je da su hraniva u tečnim kompleksnim đubrivima potpuno vodorastvorljiva i u tečnom obliku što omogućava da ih biljke odmah usvoje.

"Zahvaljujući tečnom obliku nisu neophodni vlaga u zemljištu ili atmosferske padavine kako bi došlo do otpuštanja hraniva, kao kod granulisanih formi. Ovo je ključan razlog za njihovu primenu imajući u vidu sve veće klimatske izazove sa kojima se suočava poljoprivredna proizvodnja. Iskorišćenje hraniva je i do 60 odsto više kod ovih đubriva u odnosu na granulisana, pored toga imaju i veću pokretljivost u zemljištu", kazao je Jocić.

Naglasio je i da se tečna kompleksna đubriva mogu mešati sa drugim đubrivima, što, naveo je, pruža mogućnost precizne primene neophodnih hranljivih elemenata na osnovu analize zemljišta i preciznih potreba biljaka za nutrijentima.

Prema njegovim rečima, kombinacija ortofosfornog i visokog udela polifosfatnog oblika fosfora (60 do 70 odsto) koji su karakteristika ovih đubriva, značajno umanjuje mogućnost blokade fosfora bilo da se radi o alkalnom ili kiselom tipu zemljišta.

"Polifosfatni deo tečnog kompleksnog đubriva ima osobinu da 'helatizira' mikroelemenate, pa pored mogućnosti mešanja sa njima, dovodi i do njihove deblokade i oslobađanja iz zemljišta. Tečna kompleksna đubriva se mogu primenjivati na svim tipovima zemljišta, neposredno pred setvu ili sadnju", rekao je Jocić.

Ukazao je da njihove karakteristike omogućuju primenu po celoj površini, u redove pored ili u red gde se nalazi biljka, predsetveno i pred sadnju, u prihranama, kroz sisteme za navodnjavanje, kao i folijarno, preko lista.

Kao prednost tečnih đubriva naveo je olakšanu primenu, uštedu radne snage, mogućnost kombinovanja sa drugim agrotehničkim merama.

"Takođe, u planu je proizvodnja ovih đubriva i u potpuno vodorastvornoj praškastoj formi, što olakšava transport i distribuciju", rekao je Jocić.

Prema rečima menadžera agronomske podrške u prodaji Milana Vujića, kristalna đubriva su dugo u upotrebi širom planete, a potražnja za njima se iz godine u godinu povećava.

Eliksir Grupa najavila gradnju fabrike za proizvodnju tečnih đubriva u Prahovu
Milan Vujic, Foto: Eliksir Grupa

"Najviše se koriste u povrtarstvu, voćartvu i hortikulturi. Tečna kompleksna đubriva, iako se pominju od šezdesetih godina prošlog veka, postaju sve aktuelnija zbog svojih brojnih prednosti", kazao je on.

Izjavio je da se najviše upotrebljavaju u zemljama koje su i proizvođači, ali i onima koje primenjuju najmoderniju tehnologiju u poljoprivrednoj proizvodnji.

"Najviše su zastupljena u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi, Rusiji i Kini. Upotrebom tečnih đubriva prinosi su i do 70 odsto veći, i zato broj zemalja i proizvođača stalno raste", rekao je Vujić.

On je naveo i da trendovi u poljoprivrednoj proizvodnji ukazuju na to da će se u narednim godinama dodatno povećavati potražnja za tečnim đubrivima, koja je i sada veća od njihove ograničene ponude na tržištu.

"Težnja poljoprivrednih proizvođača je da precizno doziraju potrebna hraniva u tačno određenim vremenskim intervalima baziranim prema potrebama biljaka, kao i da primenom tečnih komleksnih đubriva, uz manju količinu hraniva iz efikasnijih izvora, ostvare iste ili bolje rezultate u proizvodnji", istakao je Vujić.

On je ocenio da budućnost poljoprivrede leži u što poreciznijoj primeni mineralnih đubriva, gde primenu treba prilagoditi zahtevima biljaka, agrohemijskim karakteristikama zemljišta, agrotehničkim merama, lokalnim klimatskim faktorima i ostalim uslovima.

"Cilj poljoprivredne proizvodnje u budućnosti će biti maksimalni prinosi po jedinici površine, uz uštedu na svim inputima u kojima ishrana biljaka značajno učestvuje", rekao je Vujić.

Ukazao je i da u Evropi već postoji niz ograničenja u primeni pojedinih vrsta đubriva koja su uvedena pre svega usled njihove neracionalne i prekomerne primene.

Slična situacija je, kako je dodao, i u ostalim zemljama na svetu, jer je takva primena ekološki neodrživa.

"Sa druge strane, fosfor je neobnovljiv prirodni resurs. Predviđa se da su poznate globalne rezerve fosfora ovim tempom eksploatacije ograničene do 2050. godine. Smanjenje prekomerne upotrebe kroz primenu efikasnijih hraniva kojima se postižu isti ili veći poljoprivredni prinosi, upravo su cilj kojem teži moderna poljoprivredna proizvodnja", zaključio je Vujić.

U Eliksir Grupi, koja svoje proizvode već plasira na tržišta više od 80 zemalja sveta, smatraju da će novo ulaganje u proizvodnju savremenih đubriva dodatno doprineti razvoju Istočne Srbije i Negotinske krajine.

Teme