Web Analytics
SANU: Beogradski sajam proglasiti za spomenik kulture, kompleks Generalštaba za kulturno dobro - BetaRS

SANU: Beogradski sajam proglasiti za spomenik kulture, kompleks Generalštaba za kulturno dobro

Društvo | 17.06.2024 | access_time 11:45
SANU: Beogradski sajam proglasiti za spomenik kulture, kompleks Generalštaba za kulturno dobro
Foto: Beta/Miloš Miškov
Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) zatražio je danas da se kompleks Beogradskog sajma proglasi za spomenik kulture, a da se kompleks Generalštaba i Ministarstva odbrane kategorišu u status kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Srbiju.

U saopštenju se navodi da će najavljeno rušenje i radikalne promene namene kompleksa Beogradskog sajma i kompleksa Generalštaba i Ministarstva odbrane značiti i nenadoknadiv gubitak izrazito vrednog i značajnog dela kulturološkog identiteta Beograda.

SANU apeluje da se donese nova odluka, koja sadrži i materijalno odgovora prvobitnom rešenju Vlade Srbije o proglašenju kompleksa Beogradskog sajma za spomenik kulture, a koja bi utvrdila mere zaštita za hale 1, 2 i 3 sa kompletnim pristupnim ansamblom, kao i za čitav prostor Beogradskog sajma.

Zatražila je i da se za ceo kompleks Beogradskog sajma izradi i usvoji urbanistički Plan detaljne regulacije i da se na osnovu elementa Plana detaljne regulacije raspiše međunarodni arhitektonsko-urbanistički konkurs za obnovu, uređenje i unapređeno rešenje kompleksa i prostora Beogradskog sajma.

Kako je navedeno u saopštenju, potrebno je i da se kompleks Generalštaba i Ministarstva odbrane kategoriše u status kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Srbiju, kao i da se na osnovu utvrđenih mera zaštite, raspiše međunarodni arhitektonsko-urbanistički konkurs za obnovu, uređenje i unapređeno rešenje celokupnog kompleksa i prostora Generalštaba i Ministarstva odbrane.

"Srpska akademija nauka i umetnosti smatra da briga o ovom kompleksu nije samo pitanje Arhitekture, nego i pitanje samopoštovanja, etičkih principa i normi – konačno odnosa prema sopstvenoj istoriji, jer je to tačka posebnog sećanja.
Zbog svega napred rečenog nužno je da taj prostor bude dostojno obeležen sa posebnom brigom, sećanjem i pijetetom", stoji u saopštenju.

Teme