Web Analytics
Đurović: Presuda ECJ pokazuje da Mađarska nije pošteđena odgovornosti - BetaRS

Đurović: Presuda ECJ pokazuje da Mađarska nije pošteđena odgovornosti

Migranti | 19.06.2024 | access_time 13:00
Đurović: Presuda ECJ pokazuje da Mađarska nije pošteđena odgovornosti
Foto: Beta/Milos Miskov

Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović je danas pozdravio presudu Evropskog suda pravde (ECJ) koji je novčano kaznio Mađarsku zbog nepoštovanja evropske politike u vezi sa migrantima.

ECJ je 13. juna kaznio Mađarsku sa 200 miliona evra i dodatnih milion evra za svaki dan zakašnjenja jer nije izvršila presudu suda, iz decembra 2020. kada je presudio da Mađarska ne poštuje evropsku politiku koja se odnosi na pravo priznavanja međunarodne zaštite i na procedure za vraćanje ilegalnih migranata.

Đurović je, u izjavi agenciji Beta ocenio da je ta presuda veoma značajna i da pokazuje da Mađarska nije pošteđena odgovornosti.

"Pravda je pokazala da je dostižna, iako spora, kada je reč o evropskim institucijama i da EU, a pre svega evropski sudovi ne dele stav i ponašanje Mađarske kada je reč izbeglicama i tražiocima azila, odnosno povredi sopstvenih propisa", kazao je Đurović.

Kako je podsetio, u javnosti se često moglo čuti kako Mađari mogu da se tako ponašaju i da im to prolazi.

"Na ovaj način (presudom ECJ) jasno je da instutucije reaguju, inače kasno ali su izrekle Mađarskoj ozbiljne penale koje ona mora da izmiri i da promeni svoje politike", kazao je Đurović.

Ocenio je da je to ohrabrujuća odluka gde pravosuđe uzima stvar u svoje ruke i da, kako je kazao, ostaje privrženo principima, načelima i pravu EU koje se vezuje za izbeglice.

"Ovo se donekle dotiče nas (Srbije) zato što smo mi zemlja u koju Mađarska nezakonito gura ljude sa svoje teritorije na našu, pri čemu stvara ogromne probleme i ljudima i institucijama u Srbiji", rekao je on.

Ocenio je da je ta presuda i značajna poruka Mađaraskoj, te da je, kako je rekao, pitanje kako da Mađarska u lokalnom političkom miljeu to objasni.

"Kada se to posmatra pravno, van potličkog diskursa, onda je presuda izuzetno značajna kada je reč o politikama prema izbeglicama da one ne mogu da budu protivne onome što su sve zemlje usaglasile", kazao je Đurović.

ECJ je u decembru 2020. presudio da Mađarska ne poštuje evropsku politiku koja se odnosi na pravo priznavanja međunarodne zaštite i na procedure za vraćanje ilegalnih migranata.

Sud je tada ocenio da je za migrante koji su u Mađarsku ulazili iz Srbije, zbog propisa Budimpešte bilo nemoguće da podnesu zahtev za međunarodnu zaštitu, da je njihovo zadržavanje u tranzitnim zonama bilo nezakonito i da nisu poštovane evropske procedure za vraćanje odbijenih tražilaca azila.

Sud EU je u novoj presudi ocenio da Mađarska nije preduzela potrebne mere za izvršenje presude iz 2020. i da je to uradila namerno, čime je povredila načelo saradnje, ozbiljno potkopala načelo solidarnosti i pravednu podelu obaveza između članica EU.

ECJ je visinu kazne obrazložio ocenom da to propuštanje da ispuni svoje obaveze, predstavlja nezabeleženo i posebno teško kršenje zakona Unije.

Mađarska je zbog svoje politike prema azilantima u nekoliko navrata bila predmet kritike Evropske komisije, a veliki delovi mađarskog sistema azila su pred ECJ proglašeni nezakonitim.

S druge strane, mađarski premijer Viktor Orban je izjavio da je presuda Evropskog suda pravde kojom je Mađarska novčano kažnjena zbog nepoštovanja zajedničke politike azila EU i presude ECJ sramna i neprihvatljiva i optužio Brisel za finansijsku ucenu.

"Odluka ECJ da kazni Mađarsku sa 200 miliona evra i po milion evra dnevno zato što je branila granice EU je sramna i neprihvatljiva. Izgleda da su ilegalni migranti briselskim birokratama važniji od evropskih građana", napisao je Orban na mreži Iks.

Teme