Web Analytics
Oko 1.800 dece migranata završilo školu u Srbiji, nakon 2016. godine - BetaRS

Oko 1.800 dece migranata završilo školu u Srbiji, nakon 2016. godine

Društvo | 20.06.2024 | access_time 09:20
Oko 1.800 dece migranata završilo školu u Srbiji, nakon 2016. godine
Foto: Beta/Saša Đorđević

Srbija je početkom 2016. godine počela sa upisom dece izbeglica i migranta u škole i do sada je oko 1.800 dečaka i devojčica prošlo kroz srpski obrazovni sistem, uključujući predškolsko i srednje obrazovanje, rekla je agenciji Beta Nataša Stanisavljević koja rukovodi republičkim Komesarijatom za izbeglice i migrante.

Ona je povodom Međunarodnog dana izbeglica, 20. juna, ocenila da su deca koja su prošla kroz srpski obrazovni sistem uspela da se integrišu u društvo i da im jezička barijera nije predstavljala veliki problem.

"Posmatrajući decu koja pohađaju škole, prateći ih do škole i nazad, razgovarajući sa nastavnicima i roditeljima, primetili smo da uključivanje u obrazovni sistem deci prija, kako u socijalno-psihološkom, tako i u obrazovnom smislu, a takođe smo primetili značajan napredak u poznavanju srpskog jezika i savladavanju akademskih znanja. Jedan broj dece je uspešno položio završni školski ispit i upisao se u srednje škole, gde nastavljaju da napreduju", kazala je Stanisavljević.

Migranti koji trenutno borave u prihvatnim centrima najčešće dolaze iz Avganistana, Sirije, Maroka, Pakistana i Burundija, pa pre nego što deca budu upisana u škole prolaze kroz pripremu, koja podrazumeva učenje srpskog jezika i savladavanje osnova pismenosti.

"Komesarijat za izbeglice i migracije je zadužen za proces upisa u škole, kao i za logističke detelje školovanja kao što su vožnja dece do škole i nazad, obezbeđivanje školskog pribora i slično, kao i za podršku učenju, prateći da proces prilagođavanja i daljeg školovanja teče bez problema", izjavila je komesarka Nataša Stanisavljević.

Po njenim rečima, deca koja borave u prihvatnim centrima pohađaju škole u mestima gde su smeštena, a tokom ove školske godine ima ih u Vranju, Beogradu, Bujanovcu i Šidu.

"Deca pohađaju školu zajedno sa lokalnom decom, tako da je jezik na kome slušaju nastavu srpski, ali nastavnici često prilagođavaju komunikaciju na engleski ili neki drugi jezik koji dete razume, kao što su francuski ili španski. Škole su pripremljene za uključivanje dece migranata kroz iskustvo, edukacije i treninge. Nastavnici, uz podršku mentora, rade na individualizaciji nastave i jačanju veza među decom, tako da ceo razred postaje podrška novom detetu", rekla je Stanisavljević.

Genaralna Skupština Ujedinjenih nacija je 2000. godine usvojila Rezoluciju kojom je Afrički dan izbeglica, 20. jun proglasila za Međunarodni dan izbeglica.

Taj dan se obeležava u znak sećanja na ljude koji su bili primorani da usled ratova, zbog straha od progona, nasilja, konflikta... napuste svoje domove, ali i kao podrška onima koji se i danas suočavaju sa sličnim problemima.

Teme