Web Analytics
Ekonomski okrugli sto Kine: Reforme su ključne za oslobađanje novih kvalitetnih proizvodnih snaga - BetaRS

Ekonomski okrugli sto Kine: Reforme su ključne za oslobađanje novih kvalitetnih proizvodnih snaga

Ekonomija | 25.06.2024 | access_time 14:50
Ekonomski okrugli sto Kine: Reforme su ključne za oslobađanje novih kvalitetnih proizvodnih snaga
Foto: Xinhua
Kroz niz institucionalnih reformi, Kina će dodatno otkloniti uska grla koja opterećuju razvoj novih kvalitetnih proizvodnih snaga, ocenili su učesnici Ekonomskog okruglog stola Kine.

Institucionalna reforma u oblasti nauke i tehnologije u suštini formira novi proizvodni odnos koji je u skladu sa novim kvalitetnim proizvodnim snagama, sa prioritetom rešavanja prepreka koje koče njihov razvoj, rekla je Liu Dongmei, sekretarka partijskog komiteta Kineske akademije nauke i tehnologije za razvoj na skupu koji je platforma za razgovore svih medija i čiji je domaćin novinska agencija Sinhua.

Prvi put uvedene 2023. godine, nove kvalitetne proizvodne snage odnose se na unapređenu produktivnost oslobođenu tradicionalnog načina ekonomskog rasta i puteva razvoja produktivnosti. Odlikuju se visokom tehnologijom, visokom efikasnošću i visokim kvalitetom.

Sa inovacijama koje igraju vodeću ulogu, "nove kvalitetne proizvodne snage" postale su fraza u kineskim inicijativama za kreiranje politike, obećavajući eru obeleženu revolucionarnim inovacijama i sveobuhvatnom održivošću.

Jedan ključni aspekt ovih reformi leži u koordinaciji između različitih odeljenja u smislu formulisanja strategije, raspodele resursa i rasporeda glavnih objekata kako bi se maksimizirala efikasnost korišćenja resursa, pošto se tehnološke inovacije u velikoj meri oslanjaju na sinergiju između više faktora, uključujući tehnološke i finansijske, rekla je Liu.

Drugi fokus reformi trebalo bi da bude usklađivanje između centralne i lokalne vlade, dodao je Liu, ističući ključnu ulogu lokalne vlade u podsticanju tehnoloških inovacija, kao i ulogu centralne vlade u rukovođenju lokalnim telima.

Nastavljajući se na analizu Liu, Huang Hanćuan, šef Kineske akademije za makroekonomska istraživanja, pridružene Nacionalnoj komisiji za razvoj i reformu, rekao je da bi institucionalne reforme trebalo da budu višestruke i sveobuhvatne, čime bi se olakšao nesmetan protok visokokvalitetnih faktora kapitala, podataka i talenata ka visokokvalitetnim proizvodnim snagama.

Napominjući da Kina i dalje zaostaje u pogledu originalnih i disruptivnih inovativnih dostignuća, Huang je podvukao potrebu za jačanjem osnovnih istraživanja reformisanjem naučno-tehnološkog sistema, optimizacijom režima evaluacije za istraživačke projekte i omogućavanjem istraživačima da se svesrdno angažuju u osnovnim istraživanjima.

Još jedna prepreka inovacijama leži u nedostatku primene tehnoloških otkrića u industrijskim lancima, rekao je Huang, pozivajući na dublje reforme u tehnološkim uslugama kako bi se ubrzala primena tehnoloških dostignuća u fabrikama i transformisala u opipljivu produktivnost.

Konkretno, i Huang i Liu su istakli ulogu upravljanja talentima u pokretanju tehnoloških inovacija.

Liu je rekla da i dalje postoji prostor za stvaranje povoljnijeg okruženja za inovacijske napore kroz unapređenje režima dugoročne evaluacije istraživanja i pregleda projekata bez konsenzusa, kao i proširenje stabilnog finansiranja osnovnih istraživanja kako bi se potencijal i vitalnost talenata mogli stimulisati.

U pokušaju da neguje talente kritičkim i inovativnim razmišljanjem, Huang je pozvao na produbljivanje integracije nauke i tehnologije, obrazovanja i razvoja talenata kako bi se omogućilo da nastavni plan i program i modeli kultivacije talenata bolje služe razvoju talenata.

Teme

Novo

Društvo

Šta drugi čitaju

Dnevni evropski servis

IT