11 Jan
10 Jan
10 Jan
11 Jan
09 Jan
09 Jan
12 Jan
10 Jan
09 Jan
12 Jan
11 Jan
14 Jan
12 Jan
10 Jan
10 Jan
13 Jan
13 Jan
14 Jan
13 Jan
11 Jan

Na današnji dan 16. januar
1927. - Umro je srpski geograf Jovan Cvijić, osnivač antropogeografije i geomorfologije i Geografskog društva u Beogradu (1910). Predsednik Srpsk...