Web Analytics
Praksa za studenate FDU iz medijske i digitalne pismenosti - BetaRS

Praksa za studenate FDU iz medijske i digitalne pismenosti

Srpski | Izvor: Beta | 12.02.2021 | access_time 12:50
Praksa za studenate FDU iz medijske i digitalne pismenosti
Fakultet dramskih umetnosti (FDU)  i predstavnici programa Nova pismenost potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti medijske, informacione i digitalne pismenosti.

Najboljim studentima Fakulteta dramskih umetnosti Nova pismenost će omogućiti programe praksi prilagođene novim postulatima medijske i digitalne pismenosti. Osnovi programa su promocija kulture i tehnologije novih medija, kao I širok spektar  tema iz medijske, informacione i digitalne pismenosti.

Zainteresovani studenti mogu se prijaviti za plaćenu praksu iz oblasti produkcije na sledećem linku: https://propulsion.one/saradnik-ili-saradnica/. Ovakva vrsta saradnje studentima i studentkinjama pruža priliku da budu aktivni učesnici realnog tržišta, kao i da se upoznaju sa novim trendovima.

„Propulsion je jedan od tržišnih lidera u oblasti novih medija i njihove promocije, a uticaj koji će tehnologija i kultura novih medija izvršiti na društvo u celini od velike je važnosti i za našu ustanovu. Radiće se na osnaživanju umetnika da mogu na najbolji način da prenesu svoje ideje i kreiraju sliku stvarnosti publici koja, takođe, živi u jednom dinamičnom, kompleksnom medijskom, informacionom i digitalnom okruženju”, istakao je dekan FDU Miloš Pavlović.

“Savremeno doba zahteva potpuno nove pristupe i veštine. Svi moramo biti svesni da medijska i digitalna pismenost više nije pitanje za budućnosti, već je reč o današnjici koja ulazi u pore svakog biznisa, svih državnih institucija, celog sistema obrazovanja, medija”, napominje Darko Soković, partner u organizaciji Propulsion i direktor programa Nova pismenost.

Partneri programa “Nova pismenost” su, pored FDU i  Ministarstvo kulture i informisanja, Nacionalna akademija za javnu upravu i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Program Nova pismenost radi s građanima, medijima, kompanijama, obrazovnim sistemom, influenserima i državnom upravom kako bi se najbolje prakse medijske, informacione i digitalne pismenosti našle među temeljima savremenog srpskog društva. Saradnja se odvija u okviru “Inicijative za novu medijsku i digitalnu pismenost” koju sprovodi Propulsion u partnerstvu s Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID).


Teme