Web Analytics
Kosovo: Objavljeno administrativno uputstvo za smenu gradonačelnika putem peticije - BetaRS

Kosovo: Objavljeno administrativno uputstvo za smenu gradonačelnika putem peticije

Kosovo | 06.09.2023 | access_time 08:30
Kosovo: Objavljeno administrativno uputstvo za smenu gradonačelnika putem peticije
Foto: Dragan Gojic
Ministarstvo administracije lokalne samouprave Kosova objavilo je danas administrativno uputstvo koje omogućava građanima da putem peticije smene gradonačelnike opština, što je deo ispunjavanja obaveza prema EU i smirivanja tenzija na severu Kosova.

Kosovo se obavezalo da će održati nove izbore u četiri opštine na severu.

Pošto se kao mogućnost ne razmatra ostavka albanskih gradonačelnika opština, Vlada je zatražila da se izradi administrativno uputstvo koje bi omogućilo njihovu smenu prikupljanjem potpisa za peticiju.

Za početak primene ovog upustva potrebno je obezbediti da najmanje 20 odsto upisanih birača u jednoj opštini kako bi se inicirala smena gradonačelnika.

Prema uputstvu. prikupljanje ovih potpisa mora se obaviti na osnovu slobodne volje i bez pritisaka.

Prvo se mora formirati inicijativna grupa koja se sastoji od najmanje tri osobe koje zastupaju zahtev određene opštine.

Ta grupa, pre nego što počne sa prikupljanjem potpisa, mora da obavesti predsednika skupštine o zahtevu inicijativne grupe.

Po prijemu zahteva, najkasnije u roku od pet dana, predsednik Skupštine opštine ga razmatra i registruje inicijativnu grupu kao ovlašćeno lice.

Ako se to ne uradi u roku, onda grupa može da traži od Centralne izborne komisije (CIK) da ispita zahtev i registruje ga kao ovlašćeno lice.

Najkasnije u roku od pet dana od registracije, inicijativna grupa je dužna da predsedniku Skupštine opštine dostavi neophodnu dokumentaciju koja uključuje listu potpisa i ovlašćenje Skupštine opštine za javnog prostora na kojem će se prikupljati potpisi.

Zatim CIK, najkasnije u roku od pet dana od prijema zahteva, obaveštava predsednika Skupštine opštine, inicijativnu grupu o ukupnom broju birača u dotičnoj opštini i o broju potrebnih potpisa.

Ova grupa ima 30 dana da prikupi potpise a rok može da se odloži samo jednom, na 15 dana.

Potpisi se, zatim, predaju predsedavajućem Skupštine opštine i CIK-u. Posle toga, izborna institucija overava potpise i ako ih ne bude onoliko koliko je potrebno, 20 odsto birača, inicijatori zahteva imaju dodatni rok od deset dana da ispune tu kvotu.

Ako CIK tada potvrdi da su prikupljeni odgovarajući potpisi, onda se organizuje glasanje o smeni gradonačelnika. Glasanje prema uputstvu organizuje CIK.

Prema podacima Centralne izborne komisije, u četiri opštine na severu Kosova - Zvečan, Leposavić, Zubin Potok i Severna Mitrovica - pravo glasa na aprilskim izborima ove godine imalo je 45.095 građana.

Administrativno uputstvo takođe objašnjava proces glasanja za smenu gradonačelnika sa funkcije. Glasanje o ovom pitanju mora da bude održano najkasnije 45 dana posle potvrde da je kvota od 20 odsto ispunjena.

Ako 50+1 odsto građana na biračkim spiskovima glasa za smenu predsednika, onda se smatra da je smenjen. Posle toga, rezultat se šalje predsednici Kosova Vjosi Osmani, koja ima zakonski rok od 30 do 45 dana da raspiše vanredne izbore.

Ali, ako se tokom glasanja ne postigne 50 odsto +1 glas, inicijativa se smatra neuspešnom i, prema administrativnom uputstvu, slična inicijativa se može preduzeti tek posle 12 meseci.

Međutim, dobri poznavaoci ustavnog i izbornog prava ističu da ovo uputstvo ima značajne nedostatke i u suprotnosti je sa Ustavom, posebnu u delu kojim obavezuje CIK da organizuje glasanje za opoziv gradonačelnika.

Bivša predsednica CIK-a Valjdete Daka je izjavila da se administrativnim uputstvima ne može obavezati CIK, kao ustavna institucija da organizuje proces glasanja za smenu gradonačelnika, jer to nije njena ustavna i zakonska obaveza.

Daka sa druge strane smatra da ovo uputstvo nepotpuno i zakonski nemoguće ostvariti, imajući u vidu da Kosovo nema zakon o referendumu niti je referendum predviđen Ustavom Kosova.

Politički analitičari u Prištini smatraju da ovo uputstvo ne omogućava brzo i efektivno održavanje izbora i ispunjavanje zahteva EU i SAD da se izbori na severu održe u najkraćem mogućem roku, jer rokovi predviđeni uputstvom traže rok od najmanje 3 meseca.

Analitičari smatraju da je najbolje i najbrže rešenje da se postigne dogovor između Samoopredelenja i Demokratske partije Kosova da po dvojica njihovih gradonačelnika podnesu ostavke.

Međutim, protiv toga je Samoopredelenje.

Teme