Web Analytics
Koalicija 27: Rebalansom ponovo smanjen budžet Ministarstva zaštite životne sredine - BetaRS

Koalicija 27: Rebalansom ponovo smanjen budžet Ministarstva zaštite životne sredine

Životna sredina | Izvor: Beta | 11.09.2023 | access_time 14:30
Koalicija 27: Rebalansom ponovo smanjen budžet Ministarstva zaštite životne sredine
Rebalansom budžeta Srbije za 2023. godinu je za četiri milijarde dinara smanjen ukupan budžet Ministarstva zaštite životne sredine i sada iznosi 14,13 milijardi dinara, dok je bio 18,34 milijarde, objavila je danas Koalicija 27.

"I rebalansom budžeta 2022. godine smanjen je budžet ovog Ministarstva, a umesto objašnjenja zašto su neopravdano smanjene određene budžetske stavke prošle godine, dobili smo novo drastično smanjenje", navedeno je u saopštenju.

Iz Koalicije 27, čije su članice organizacije civilnog društva koje prate proces usklađivanja i primene politika i propisa Srbije sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena, pitaju da li manji budžet znači da su realni problemi građana Srbije u oblasti zaštite životne sredine zanemareni, kao i preporuke Evropske komisije.

Ukazano je da, iako su rebalansom povećani ukupno planirani prihodi republičkog budžeta, to nije imalo uticaj na mnoge stavke za zaštitu životne sredine.

"Kada se radi o pitanjima zaštite životne sredine, budžetska stavka smanjenje zagađenja vazduha iz individualnih izvora je sa 170 miliona smanjena na nešto više od 99 miliona dinara, a ni u oblasti otpada situacija nije pozitivnija", navedeno je u saopštenju.

Stavka integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, pretrpela smanjenje za više od 4,5 milijardi dinara, dok je iznos za stavku usluga izmeštanja i trajnog zbrinjavanja opasnog otpada sa 900 miliona dinara smanjen na 600 miliona dinara.

"Smanjenjem budžeta u ovim oblastima ne ispunjavaju se ciljevi propisani Programom upravljanja otpadom u Srbiji za period od 2022 - 2031. godine, i ne samo da su ove mere u suprotnosti sa postavljenim ciljevima, već se nastavlja i praksa neadekvatnog odlaganja otpada bez uslova kontrole na nesanitarnim deponijama", piše u saopštenju.

Ukazano je da bi ukupno smanjenje budžeta bilo još veće, da se novim rebalansom nisu povećale određene budžetske stavke.

Pored povećanja budžeta za sanaciju i zatvaranje nesanitarnih deponija i za realizaciju projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom, iznos je povećan i za podsticaje za kupovinu ekološki prihvatljivih vozila sa 300 miliona dinara na 444 miliona dinara, a identično povećanje odnosi se i na subvencije privatnim preduzećima.

"Uzimajući u obzir da ovakav tip automobila u Srbiji sebi može da priušti relativno mali broj ljudi, kao i da je njihov doprinos zagađenju vazduha neuporediv (manji) u odnosu na industriju i energetiku", Koalicija 27 smatra da "postoje mnoge zabrinjavajuće i svrsishodnije oblasti, koje zahtevaju povećanje budžeta".

Smatraju i da ne treba zanemariti ni to da se struja za ekološki "prihvatljiva" vozila u Srbiji za sada najvećim delom dobija iz ekološki "neprihvatljivih" izvora – sagorevanjem fosilnih goriva.

Navedeno je i da je rebalans budžeta doneo i druga smanjenja sredstava, ali i potpuno brisanje određenih stavki iz dokumenta kao što je deo "Zelena agenda" – odakle su izbačene stavke "Podrška projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine" sa 50 miliona dinara, i "Edukativne aktivnosti u implementaciji 'Zelene agende' u saradnji sa obrazovnim institucijama" sa 15 miliona.

Teme

Prijavite se na newsletter Zelene Srbije

Životna sredina