Web Analytics
Erste banka: Nastavak pozitivnih trendova poslovanja iz prethodnih kvartala - BetaRS

Erste banka: Nastavak pozitivnih trendova poslovanja iz prethodnih kvartala

Ekonomija | Izvor: Beta | 31.10.2023 | access_time 13:10
Erste banka: Nastavak pozitivnih trendova poslovanja iz prethodnih kvartala
Erste banka u Srbiji danas je objavila da je njena neto dobit na kraju trećeg kvartala ove godine iznosila 4,47 milijardi dinara, što je za 133,2 odsto bolji rezultat u odnosu na isti perioda 2022. godine, kada je neto dobit iznosila 1,92 milijarde dinara.

Krediti pravnim licima uvećani su za 9,7 odsto u odnosu na kraj 2022. godine i iznose 122,36 milijardi dinara, a depoziti pravnih lica su veći za 10,8 odsto i iznose 105,04 milijarde dinara.

Krediti stanovništvu i mikro klijentima su manji 1,4 odsto u odnosu na kraj 2022. godine i iznose 109,12 milijardi dinara, dok su njihovi depoziti uvećani za 5,2 odsto, na 138,99 milijardi dinara.

Dobit od kamata viša je za 44,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 10,64 milijarde dinara, dok je dobit od naknada i provizija uvećana za 7,3 odsto, na 2,61 milijardu dinara.

Bilansna suma je uvećana je za dva odsto sa 352 milijarde dinara na kraju 2022. godine na 360 milijardi dinara na kraju trećeg kvartala ove godine.

Udeo problematičnih kredita u u ukupnim pozajmicama na kraju trećeg kvartala iznosio je 2,9 odsto.

Operativna dobit Erste banke na kraju trećeg kvartala uvećana je 55,8 odsto i iznosila je 5,99 milijardi dinara.

Broj korisnika digitalnih kanala distribucije na kraju trećeg kvartala 2023. godine je veći za 2,9 odsto u odnosu na kraj 2022. godine, tako da sada Erste banka ima oko 160 hiljada aktivnih korisnika.

"U trećem kvartalu beležimo nastavak pozitivnih trendova poslovanja u svim segmentima, zahvaljujući poverenju naših klijenata i izuzetnoj posvećenosti naših zaposlenih. Skoro dvocifren rast kredita odobrenih pravnim licima potvrda je da smo napravili dobar balans između potreba klijenata i onoga što možemo da ponudimo. Rast depozita, sa druge strane, odraz je poverenja, a ono nas motiviše da svakoga dana budemo još čvršći oslonac našim klijentima", izjavila je predsednica Izvršnog odbora Erste banke Jasna Terzić.

Generalni direktor Erste grupe, u okviru koje posluje Erste banka u Srbiji, Vili Černko rekao je da, i pored toga što se tokom godine znatno pogoršala opšta ekonomska situacija, ta bankarska grupa je uspela da poveća obim kreditiranja proteklih devet meseci.

"Kvalitet našeg kreditnog portfolija i dalje je odličan i udeo problematičnih kredita nalazi se na istorijski niskom nivou od oko dva procenta na svim našim tržištima", kazao je Černko.

Teme